Konkurs „Strofy Ojczyzny”

Recytacje uczniów 8.10

Do 3 listopada br. można zgłosić się dzieci i młodzież do udziału w konkursie recytatorskim “Strofy o Ojczyźnie”. Konkurs organizuje Miejska Biblioteka Publiczna. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas podstawowych z terenu powiatu wejherowskiego.

 

W związku z nadchodzącym Świętem Niepodległości, Miejska Biblioteka organizuje konkurs, którego motywem przewodnim jest poezja patriotyczna. Wydarzenie ma krzewić zainteresowania literackie, kształtować kulturę żywego słowa oraz pomóc doskonalić warsztatowe umiejętności recytatorskie.
Każda szkoła podstawowa z powiatu wejherowskiego ma możliwość zgłosić do konkursu swoich reprezentantów – dwóch uczniów klas IV – V oraz dwóch uczniów klas VI – VIII. Zgłoszenia należy wysyłać do dnia 3 listopada br.
Prezentacja utworów odbędzie się 8 listopada br. o godzinie 10.00. Wówczas w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie uczniowie przedstawią jeden dowolny wiersz patriotyczny. Dodajmy, że zgłoszenia do konkursu (poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz zgód na przetwarzanie danych osobowych) należy kierować drogą mailową na adres krzysztof.p@biblioteka.wejherowo.pl lub przekazać osobiście w siedzibie Biblioteki przy ul. Kaszubskiej 14 w Wejherowie do dnia 3 listopada 2023 roku.
Pytania dotyczące konkursu można kierować na nr telefonu 58 677-65-77.
Komisja konkursowa, której skład zostanie powołany przez dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w dokona oceny wg następujących kryteriów: dobór repertuaru, kultura słowa, interpretacja oraz ogólny wyraz artystyczny.
Szczególnie nagradzany będzie dobór repertuaru i prezentacja mniej znanych utworów literackich. Laureaci I, II, III miejsca otrzymają upominki rzeczowe.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.