Konsultacje społeczne

Gminny Program Rewitalizacji

Od 2022 r. trwają prace nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wejherowa na lata 2024-2033. GPR jest podstawowym dokumentem uchwalanym przez radnych, umożliwiającym prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze przy współudziale lokalnej społeczności.

Fundamentem Gminnego Programu Rewitalizacji była przeprowadzona szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji, która ukazała występujące na nim negatywne zjawiska społeczne, gospodarcze i przestrzenno-funkcjonalne. Konsultacje projektu dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Miasta Wejherowa na lata 2024-2033″ mają na celu zapewnienie udziału mieszkańców w jego ostatecznym opracowaniu.
Można zapoznać się z dokumentem oraz wyrazić swoje opinie, zarówno za pośrednictwem formularza konsultacyjnego jak i ankiety on-line. Konsultacje rozpoczęły się 11 października br. i potrwają do 13 listopada 2023r.
Więcej informacji na stronie wejherowo.pl i w Urzędzie Miejskim w Wejherowie.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.