Kolejne konsultacje

Pokłony feretronów niematerialnym dziedzictwem kulturowym

W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu „Tradycja pokłonu feretronów podczas pielgrzymek na Kalwarię Wejherowską jako niematerialne dziedzictwo kulturowe Kaszub”. Inauguracja projektu miała miejsce w czerwcu 2023 roku z inicjatywy Powiatu Wejherowskiego.

 

Przypomnijmy, że celem projektu jest przygotowanie wspólnoty depozytariuszy do wpisu tradycji pokłonu feretronów na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Wniosek w tej sprawie zajął 4 miejsce na 791 złożonych projektów i został najwyżej oceniony merytorycznie. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna”.
Podczas ubiegłotygodniowego spotkania w Pałacu (13 września br.) odbyły się konsultacje z osobami, które bezpośrednio uczestniczą w tradycji pokłonu feretronów, czyli tzw. obraźnikami i obraźniczkami. Witając uczestników spotkania starosta wejherowski Gabriela Lisius podkreśliła, jak ważna, piękna i unikatowa jest tradycja pokłonu feretronów na Kalwaryjskich Wzgórzach. Podziękowała młodym ludziom za udział w konsultacjach i całym przedsięwzięciu.
– Zaistniejecie w tym projekcie, a tym samym zaistniejecie w historii powiatu wejherowskiego – powiedziała starosta Gabriela Lisius.
– Żeby utrzymywać żywą tradycję trzeba bardzo wiele wysiłku. Jedną z form, która ułatwia ochronę dziedzictwa zarówno materialnego, jak i niematerialnego są listy. Staramy się o wpis tradycji pokłonu feretronów na krajową listę dziedzictwa – powiedział Andrzej Szoszkiewicz, koordynator merytoryczny projektu, na wpis na Krajową Listę NDK. – Zabytków Polsce mamy ponad 70 tysięcy, a tradycji na liście niematerialnego dziedzictwa zaledwie 82. Starania o wpisanie na listę motywuje do zajęcia się tradycją, która jest kultywowana, do starań żeby za 10 lub więcej lat nie zamarła. Wpis na listę jest również zobowiązaniem osób które kultywują tradycję, w tym przypadku noszą feretrony czyli tzw. depozytariuszy oraz wszystkich, którzy wokół tej tradycji się gromadzą np. Starostwa w Wejherowie. Bardzo często tradycje są kultywowane przez małe środowiska, którym trzeba pomóc. Starając się o wpis na listę niematerialnego dziedzictwa trzeba pokazać, że tradycję kultywuje silna społeczność, że warto w nią zainwestować, bo to także promocja Kaszub oraz przyciąganie turystów do Wejherowa.
Jak powiedział Andrzej Szoszkiewicz, kolejnym etapem jest światowa lista dziedzictwa, na której na razie jest tylko kilka polskich tradycji. Znalazł się wśród nich zwyczaj układania dywanów kwiatowych podczas święta Bożego Ciała w Spycimierzu w gminie Uniejów (województwo łódzkie). O tej tradycji oraz o wpisaniu jej zarówno na krajową, jak i światową listę mówił podczas spotkania dr Jędrzej Kałużny, zaangażowany w promocję tradycji układania kwiatów w Spycimierzu.
Wicestarosta wejherowski Jacek Thiel, zachęcał obraźników i obraźniczki do włączenia się w realizację projektu poprzez przygotowanie swoim biogramów. Znajdą się one nie tylko na istniejącej już stronie internetowej: poklonferetronow.pl, ale również w przygotowywanej obecnie publikacji na temat tradycji pokłonu feretronów na Kalwarii Wejherowskiej.
Dodajmy, że tego rodzaju spotkania-konsultacje odbyły się wcześniej również w Kościerzynie oraz w Gdańsku Oliwie. W obu miastach funkcjonują gruby osób, od wielu lat pielgrzymujących do Wejherowa. Osoby, które noszą feretrony i kultywują zwyczaj pokłonów również biorą udział w projekcie realizowanym przez Powiat Wejherowski.

 

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.