Teren pod nowy Sąd

W poniedziałek, 17 lutego w Wejherowie gościł minister sprawiedliwości Marek Biernacki, który spotkał się z prezydentem Wejherowa, Krzysztofem Hildebrandtem. Wspólnie z Ewą Kruk – prezesem Sądu Rejonowego w Wejherowie oraz Marianem Pieńczewskim – dyrektorem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, rozmawiali o budowie nowej siedziby Sądu Rejonowego w Wejherowie, który ma powstać w rejonie ulic Reformatów i Wniebowstąpienia. Minister był pełen uznania dla planowanej  inwestycji.  Nic dziwnego, bo koncepcja architektoniczna przyszłego budynku oraz jego otoczenia wygląda imponująco.

Gościem prezydenta Krzysztofa Hildebrandta był minister sprawiedliwości, Marek Biernacki.
Gościem prezydenta Krzysztofa Hildebrandta był minister sprawiedliwości, Marek Biernacki.

13 lutego br., podpisano porozumienie – list intencyjny pomiędzy prezydentem Wejherowa Krzysztofem Hildebrandtem, Ewą Kruk – prezesem Sądu Rejonowego w Wejherowie oraz Marianem Pieńczewskim – dyrektorem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, w sprawie przekazania terenu miejskiego w rejonie ulic Wniebowstąpienia i Reformatów Sądowi Rejonowemu w Wejherowie. Teren jest przeznaczony pod przyszłą budowę nowego budynku Sądu. Prezydent  w wyniku długotrwałych wspólnych prac nad lokalizacją nowej siedziby Sądu, uzgodnił warunki oraz treść porozumienia.
Obecna siedziba wejherowskiego sądu jest zbyt ciasna jak na rosnące potrzeby, a stary budynek nie spełnia wymagań XXI wieku. Z powodu ograniczeń lokalowych, pomieszczenia Sądu urządzono już w kilku budynkach w mieście.
Przekonał się o tym m.in. minister Marek Biernacki, który wizytował Sąd Rejonowy w Wejherowie. Jak powiedział minister sprawiedliwości, budowa nowego obiektu jest konieczna.
– W tej chwili wejherowski Sąd ma cztery siedziby, pracownicy pracują w trudnych warunkach – stwierdził Marek Biernacki na spotkaniu w Wejherowie. – Obywatel musi czuć, że sąd jest dla niego, a tutaj musi wędrować między odległymi od siebie budynkami. Cieszę się, że w Wejherowie powstanie nowoczesny budynek wymiaru sprawiedliwości. Jestem także pod wrażeniem działań prezydenta Hildebrandta, który rozumiejąc potrzeby mieszkańców w krótkim czasie doszedł do porozumienia z przedstawicielami wejherowskiego i gdańskiego sądu.

Tak według koncepcji przestrzenno-architektonicznej może wyglądać w przyszłości teren w rejonie ulic Wniebowstąpienia i Reformatów. Już wiadomo, że znajdzie się tam budynek wejherowskiego Sądu Rejonowego.
Tak według koncepcji przestrzenno-architektonicznej może wyglądać w przyszłości teren w rejonie ulic Wniebowstąpienia i Reformatów. Już wiadomo, że znajdzie się tam budynek wejherowskiego Sądu Rejonowego.

Jak powiedział  prezydent Krzysztof Hildebrandt, przygotowanie porozumienia i koncepcji  to efekt trzymiesięcznej pracy. – Taka dyskusja nie powinna trwać długo, bo jeżeli jesteśmy przekonani do inwestycji to powinniśmy szybko ją realizować – mówi prezydent Krzysztof Hildebrandt. – Dzisiaj etap przygotowania dokumentacji jest dłuższy, niż sama budowa. Dla mieszkańców Wejherowa ważną rzeczą jest polepszenie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, co wiąże się w pierwszej kolejności z zapewnieniem właściwych warunków lokalowych Sądowi Rejonowemu w Wejherowie.
Dlatego miasto przekazuje Sądowi nieruchomość, która może być przeznaczona pod budowę nowej siedziby Sądu. Część wybudowanego budynku miasto chce przeznaczyć na cele pozasądowe, nie kolidujące z działalnością sądu i powagą wymiaru sprawiedliwości.
– Potrzeby lokalowe sądu są ogromne, a prezydent Wejherowa otwarcie podszedł do budowy nowej siedziby – powiedziała Ewa Kruk, prezes Sądu Apelacyjnego w Wejherowie.
*  * *
Inicjatywa rozwoju sądownictwa w Wejherowie jest tym bardziej ważna, że ostatnio przez Polskę przetoczyła się dyskusja na temat likwidacji części sądów, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, jak np. pobliskim Lęborku. Niewątpliwie wejherowianie skorzystają na lepszym dostępie do instytucji publicznych, zwiększy się także ranga miasta w regionie.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.