Coraz mniej domów z piecami

Mieszkańcy 16 domów w Wejherowie skorzystali z programu modernizacji systemów grzewczych budynków mieszkalnych na proekologiczne, realizowanego w latach 2008-2013. W 12 budynkach wykonano system, zasilany z miejskiej sieci OPEC, a w pozostałych 4 domach ogrzewanie zasilane jest gazem. Modernizacja dotyczy zarówno budynków komunalnych, jak i należących do wspólnot mieszkaniowych.

W ciągu czterech lat funkcjonowania programu miasto wydało na ten cel ponad 2 mln 212 tys. zł (licząc zakwalifikowane dwa wnioski z 2011 r.). Zakładano wydatki na poziomie 2,2 mln zł, ale zainteresowanie zmianą systemu ogrzewania przerosło nieco oczekiwania autorów programu.

CENTRALNE, GAZ  LUB KOLEKTORY
Pilotażowy program finansowania modernizacji systemów grzewczych budynków mieszkalnych na proekologiczne w latach 2008-2013 powstał z inicjatywy prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta. Rada Miasta przyjęła w 2008 r. uchwałę, zgodnie z którą miasto finansuje inwestycje proekologiczne w budynkach należących do wspólnot mieszkaniowych, w których posiada udział. Ten sam program prowadzony jest także w budynkach komunalnych.

Realizacja proekologicznego programu zmiany systemu ogrzewania w Wejherowie – wydatki na ten cel w poszczególnych latach.
Realizacja proekologicznego programu zmiany systemu ogrzewania w Wejherowie – wydatki na ten cel w poszczególnych latach.

Piece węglowe zastępowane są bardziej ekologicznym systemem ogrzewania, polegającym na podłączeniu budynków do miejskiej sieci centralnego ogrzewania OPEC lub wykonania ogrzewania gazowego. Zastosowane może również ogrzewanie geotermalne albo kolektory słoneczne.

Z MIEJSKIEJ KASY
W roku 2009 jak i w latach następnych z dofinansowania skorzystały po dwie wspólnoty, na co przeznaczono 800 000 zł. W budynkach komunalnych już w 2008 roku zmieniono system ogrzewania aż w czterech obiektach, wydając łącznie na ten cel 856 758 zł. Następnie co roku w dwóch budynkach wykonywano zmianę systemu ogrzewania.
W przypadku wspólnot, finansowanie programu z budżetu miasta nie może przekroczyć 75 proc. kosztów inwestycji. W przypadku budynków, gdzie liczba lokali nie przekracza 10, dofinansowanie może wynosić 10 tys. zł na lokal, a we wspólnotach liczących powyżej 10 lokali, wartość ta wynosi 8 tys. zł.

KOMISJA FACHOWCÓW
Procedura ubiegania się o dofinansowanie nie jest specjalnie skomplikowana. Wnioski rozpatrywane są przez komisję, składającą się osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz fachowej wiedzy. Komisja została utworzona na podstawie zarządzenia dyrektora Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, który określił jej kompetencje i zatwierdził regulamin działania.
– W ciągu 30 dni od złożenia wniosku, przekazujemy wnioskodawcy pisemną informację o sposobie rozpatrzenia wniosku – wyjaśnia Stanisław Makles, dyrektor WZNK. – Wspólnoty mieszkaniowe zainteresowane finansowaniem przez miasto przebudowy systemów grzewczych na proekologiczne do wniosku dołączają kilka niezbędnych dokumentów, w tym zobowiązania wszystkich współwłaścicieli nieruchomości do likwidacji pieców, palenisk, kominków i kotłowni. Potrzebne są także zaświadczenia o braku zadłużeń współwłaścicieli wobec wspólnoty mieszkaniowej oraz wobec gminy.

CHODZI O CZYSTE  POWIETRZE
Podstawowym celem wdrożenia programu jest poprawa jakości powietrza w Wejherowie. Jak wynika z prowadzonych badań, na przestrzeni kilkunastu lat na terenie Wejherowa stan powietrza uległ znacznemu pogorszeniu, w trzystopniowej skali z klasy A na C.
Użytkowane przez mieszkańców piece kaflowe są piecami akumulacyjnymi. Jego sprawność energetyczna nie przekracza 60 proc., co oznacza, że przynajmniej 40 proc. wyprodukowanej w palenisku energii razem z trującymi substancjami trafia przez komin do atmosfery.

Spadek emisji zanieczyszczeń do powietrza policzony od normatywnej ilości opału spalanego w 158 lokalach, w których zmieniono system grzewczy. Średnio przy spaleniu 1 tony węgla emisja zanieczyszczeń wynosi: 300 kg popiołu, 20 kg pyłu, 35 kg SO2, 6 kg NOx, 2 tony CO2
Spadek emisji zanieczyszczeń do powietrza policzony od normatywnej ilości opału spalanego w 158 lokalach, w których zmieniono system grzewczy. Średnio przy spaleniu 1 tony węgla emisja zanieczyszczeń wynosi: 300 kg popiołu, 20 kg pyłu, 35 kg SO2, 6 kg NOx, 2 tony CO2

– Zastosowanie centralnego ogrzewania nie tylko poprawia efekt ekonomiczny w postaci zmniejszenia zużytego do ogrzania lokalu paliwa, ale także poprawia komfort cieplny w mieszkaniu – dodaje dyrektor WZNK. – Stała i równomierna temperatura wpływa korzystnie na mieszkańców oraz na same budynki, nie dopuszczając do powstania zawilgocenia i degradacji mieszkań.
Program przebudowy systemów grzewczych budynków mieszkalnych w Wejherowie na proekologiczne jest spójny z polityką rozwoju i wpisuje się w Lokalny Program Rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa.
Anna Kuczmarska
Na podstawie materiałów, przygotowanych przez dyrektora Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.