Wręczono awanse nauczycielskie

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

W Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbyło się uroczyste ślubowanie i wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, pedagogom powiatowych placówek oświatowych.

 

Tytuł otrzymało 38 nauczycieli kontraktowych, którzy pozytywnie zdali egzamin przed Powiatową Komisją Egzaminacyjną i decyzją Zarządu Powiatu Wejherowskiego uzyskali awans zawodowy. Wszyscy pedagodzy uroczyście ślubowali rzetelnie pełnić powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej oraz kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych oraz poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
– Wykonujecie trudny i odpowiedzialny zawód, który wymaga ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Otrzymane dziś akty mianowania świadczą o poszerzaniu i pogłębianiu przez Państwa wiedzy i umiejętności zawodowych oraz otwierają drogę do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego – nauczyciela dyplomowanego. Dziękuję za dotychczasową pracę, zaangażowanie włożone w nauczanie oraz przekazywanie wiedzy. U progu nowego roku szkolnego życzę dużo radości i satysfakcji z wyzwań, które codziennie podejmujecie z myślą o uczniach – mówiła starosta wejherowski Gabriela Lisius.

 

Nauczyciel mianowany, według aktualnych przepisów Karty Nauczyciela, to trzeci stopień awansu zawodowego. Warunkami uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego jest m.in.: odbycie stażu w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy, zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego oraz zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.
Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.