Budżet i drogi

Rada Powiatu Wejherowskiego uchwaliła zmiany w tegorocznym powiatowym budżecie, m.in. zwiększając wydatki na inwestycje drogowe oraz na oświatę. Na tej samej sesji, która odbyła się 7 lutego, radni powiatowi podjęli uchwałę o dotacjach dla gmin na realizację zadań z zakresu kultury.

Starosta Józef Reszke poinformował radnych o wprowadzeniu do budżetu tzw. wolnych środków, czyli nie wydanych w roku 2013, w wysokości ponad 9 mln zł. Z tej niemałej kwoty ponad milion zł przeznaczono na zadania oświatowe. Natomiast ponad 5,5 mln zł postanowiono wykorzystać na budowę i remonty dróg powiatowych.
Każde pieniądze na drogi oczywiście cieszą, ale kwota nie jest szczególnie wysoka, bowiem wiele pojedynczych gmin, nawet wiejskich, przeznacza na drogi więcej pieniędzy. Biorąc pod uwagę zaniedbania i potrzeby, drogi powiatowe wymagają znacznie większych nakładów.
Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na zaproponowane zmiany w budżecie, w tym potrzebne inwestycje drogowe, ale podczas dyskusji wysuwali też nowe propozycje.

POTRZEBNE Rondo przy ul. 12 Marca
Zdaniem radnego Jacka Thiela (na zdjęciu w głębi z mikrofonem)  przebudowy wymaga niebezpieczne skrzyżowanie ulicy 12 Marca z ulicami Judyckiego i Wniebowstąpienia w Wejherowie (te trzy ulice to drogi powiatowe). Najlepszym rozwiązaniem według radnego byłaby budowa w tym miejscu ronda, ale starosta Reszke powiedział, że taki pomysł należy „odłożyć do marzeń”, ponieważ na wspomnianym skrzyżowaniu brakuje na to miejsca. Realizację inwestycji utrudniłyby  drzewa oraz narożny budynek.
Jacek Thiel apelował, aby jednak nie traktować tego pomysłu jak nierealne marzenie i zastanowić się choćby nad małym rondem, zapewniającym większe bezpieczeństwo i płynność ruchu.

Ulica Judyckiego czeka od lat
Wracając do planów inwestycyjnych starostwa, znalazła się w nich modernizacja zaniedbanego odcinka ul. Judyckiego w rejonie stacji SKM Nanice. Z powodu problemów z kanalizacją burzową i obniżeniem terenu, ten odcinek ulicy jest często zalewany na skutek deszczu. Na jezdni stoi woda, która zalewa też piwnice budynków. Dlatego ten odcinek ulicy od wielu lat czeka na konieczną przebudowę.

Gminy inwestują w powiatowe drogi
Zadania drogowe będą realizowane w każdej gminie. Drogi do modernizacji starosta wybrał  w porozumieniu z  wójtami i burmistrzami, ale drogi powiatowe będą budowane i remontowane z udziałem finansowym gmin.
Dla przykładu na remont ruchliwych ulic Dębogórskiej i Dąbrowskiego w Rumi (drogi powiatowe) powiat zamierza wyłożyć 400 tys. zł, ale tyle samo pieniędzy zadeklarował na ten cel samorząd Rumi.

Kultura i oświata
Na podstawie jednogłośnie podjętych kilkunastu uchwał, gminy powiatu wejherowskiego otrzymają od powiatu dotacje na realizację różnego rodzaju imprez kulturalnych, a także na ochronę zabytków. Gmina Gniewino uzyska 50 tys. zł na renowacje grobowca rodziny Rexin na cmentarzu w Salinie. Jest to zabytek wpisany na listę wojewódzkiego konserwatora zabytków i z pewnością wymaga renowacji.
Podczas sesji podjęto też uchwałę o likwidacji sześciu techników uzupełniających dla dorosłych, które znajdują się w zespołach szkół w Wejherowie, Rumi i Redzie.
Jest to skutek nowelizacji ustawy z 2011 roku, na podstawie której organ prowadzący jest zobowiązany do cyklicznego likwidowania szkół, wymienionych w tej ustawie.

AK.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.