Powiew Weny po raz 18

Wejherowski Konkurs Literacki

Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie ogłasza XVIII edycję Wejherowskiego Konkursu Literackiego „Powiew Weny” pod patronatem Prezydenta Miasta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta. Mottem tegorocznego konkursu jest cytat patronki roku 2023 Wisławy Szymborskiej: „Świat jest tak wielki, że wszystko jest szczegółem”. Prace należy nadesłać do 6 października br.

 

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest zarówno do debiutantów jak i dojrzałych autorów, mieszkających na terenie województwa pomorskiego. Celem konkursu jest inspiracja i popularyzacja twórców literatury, ujawnienie ich talentów oraz stworzenie możliwości publikacji najlepszych utworów.
Konkurs rozgrywany jest w dwóch grupach wiekowych: A – od 16 do 19 lat oraz B – od 20 lat. W każdej grupie wiekowej obowiązują dwie kategorie (do wyboru): proza i poezja.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie utworów literackich nawiązujących do motta konkursu w jednej z dwóch kategorii:
I – Proza: gatunek dowolny, do 10 stron maszynopisu
II – Poezja: należy przedstawić 3 utwory poetyckie.
Nagradzane będą zwłaszcza nowoczesne rozwiązania leksykalne i interesujące formy poetyckie.
Każdy uczestnik może nadesłać na konkurs tylko jedną pracę. Utwory nadesłane na konkurs nie mogą być wcześnie nagradzane w innych konkursach, ani publikowane.
Pracę konkursową (oznaczoną kategorią i grupą wiekową) należy dostarczyć w 4 egzemplarzach maszynopisu oraz dodatkowo w wersji elektronicznej na dowolnym nośniku (organizator nie zwraca dostarczonych materiałów), lub przesłać pod adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kaszubska 14, 84-200 Wejherowo, z dopiskiem: ,,Powiew Weny” – w terminie do 6 października 2023 roku (decyduje data wpływu do Organizatora).
Organizatorzy przewidują przyznanie I, II, III nagrody oraz wyróżnień w każdej kategorii wiekowej oraz nagrodę GRAND PRIX. Dla młodzieży przewiduje się nagrody rzeczowe, a dla dorosłych finansowe. Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnego podziału nagród, bądź nieprzyznania poszczególnych nagród lub wyróżnień.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w listopadzie 2023 roku. Imiona i nazwiska laureatów będą podane do publicznej wiadomości. Nagrodzone prace opublikowane.

Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja konkursowa powołana przez Dyrektora biblioteki w składzie: Daniel Odija – pisarz, dziennikarz, publicysta i animator kultury, Piotr Schmandt – pisarz, pracownik Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, Michał Jeliński – Kierownik Wydziału Kultury, Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki w UM Wejherowo oraz Ewelina Magdziarczyk-Plebanek – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie, teatrolog, kulturoznawca.
Nagrody finansowe funduje prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.

 

Praca (oznaczona kategorią i grupą wiekową A lub B) musi być przygotowana w edytorze tekstowym – czcionką Times New Roman (wielkość czcionki 12, marginesy 2,5 cm, odstępy między wierszami 1,5).
Praca (w 4 egzemplarzach) musi być oznaczona godłem (logo, hasło maskujące tożsamość autora) innym, niż w poprzednich konkursach.
Godłem należy podpisać także osobną kopertę z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (załącznik nr 1 w Regulaminie na stronie internetowej Mejskiej Biblioteki Publicznej), zawierającym dane osobowe i stosowne zgody z czytelnym podpisem.
Koperta musi być zaklejona.
Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.