Niebezpieczne przejścia

Dwa przejścia przez ruchliwą jezdnię na ulicach Sobieskiego oraz 3 Maja w Wejherowie należą do niebezpiecznych. Wniosek w sprawie jednego z nich złożył na sesji Rady Powiatu Wejherowskiego radny Jacek Thiel. W sprawie drugiego przejścia, usytuowanego na ul. 3 Maja interweniował mieszkaniec Wejherowa. Sprawa trafiła do władz wojewódzkich.

Niefortunnie usytuowane przejście przy ul. 3 Maja
Niefortunnie usytuowane przejście przy ul. 3 Maja

Wniosek radnego Jacka Thiela dotyczy zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i osób dorosłych, przechodzących przez przejście dla pieszych przy ul. Sobieskiego w miejscu skrzyżowania z ul. Harcerską w okolicy Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie.
Zdaniem radnego, dzieci przechodzące przez ulicę Sobieskiego w drodze do i ze Szkoły nr 9, „Słonecznego Przedszkola” i Przedszkola Niepublicznego „Przygoda”,  narażone są na bardzo duże niebezpieczeństwo ze strony kierowców rozwijających nadmierną prędkość.
We wspomnianym miejscu istnieje sygnalizacja świetlna oraz znaki drogowe pionowe, ale dopiero w miejscu samego przejścia dla pieszych. Biorąc pod uwagę liczbę wypadków w obrębie tego przejścia i skrzyżowania, w tym śmiertelnych, istnieje konieczność zwiększenia bezpieczeństwa w omawianym miejscu.
„Działając w interesie mieszkańców, szczególnie osiedli Harcerska, Przyjaźni, 1000-lecia w Wejherowie, a w szczególności w trosce o bezpieczeństwo dzieci zwracam się z wnioskiem do Zarządu Powiatu o dodatkowe oznakowanie przejścia dla pieszych przy ul. Sobieskiego, znakami drogowymi pionowymi i poziomymi np. A-17 dzieci na pomarańczowym tle „Kierowco zwolnij” lub „Strefa Szkolna”, T-27, napisy na jezdni SZKOŁA, ZWOLNIJ, UWAGA, z odpowiednim wyprzedzeniem z obu stron, biało-czerwona zebra” – napisała radny Jacek Thiel w swoim wniosku. radny apeluje również o – umiejscowienie w pobliżu przejścia dla pieszych fotoradaru (przesunięcie z ul. Sucharskiego) oraz znaku zapowiadającego fotoradar.
Przejście to jest niebezpieczne przez cały rok, również w okresie wakacji letnich, kiedy w tym rejonie urządzane są wyścigi motocyklowe i samochodowe.  W nocy od strony ul. Sucharskiego wjeżdżają TIR-y i duże samochody ciężarowe, aby omijać bramki via Toll na drodze krajowej nr 6 i unikać opłat. Mieszkańcy skarżą się, że kierowcy ciężkich pojazdów jeżdżą tam z nadmierną prędkością, przez co niszczą drogi i tworzą niebezpieczne sytuacje.
Wniosek radnego J. Thiela został skierowany do Zarządu Powiatu Wejherowskiego.

Przejście przez ruchliwą ulicę Sobieskiego w kierunku Szkoły Podstawowej nr 9 i dwóch przedszkoli.
Przejście przez ruchliwą ulicę Sobieskiego w kierunku Szkoły Podstawowej nr 9 i dwóch przedszkoli.

Natomiast do marszałka pomorskiego Mieczysława Struka w styczniu br. trafiło pismo od wojewody pomorskiego, podpisane przez dyrektora Wydziału Infrastruktury UW w Gdańsku Andrzeja Kondrackiego. Wynika z niego, że przejście dla pieszych przy ul. 3 Maja w Wejherowie, usytuowane naprzeciwko siedziby Państwowej Straży Pożarnej stwarza zagrożenie dla przechodniów, utrudnia wyjazd wozom strażackim. W związku z tym należy je przenieść w inne, bardziej odpowiednie miejsce.
Taka sytuacja trawa już od wielu lat i zapewne byłoby tak dalej, gdyby nie jeden z mieszkańców Wejherowa, który w sprawie tego niebezpiecznego przejścia napisał do wład lokalnych oraz do Komendy Głównej Policji. Ponieważ ul. 3 Maja jest drogą wojewódzką nr 218, uwagi i zastrzeżenia mieszkańca trafiły na biurko wojewody Ryszarda Stachurskiego.
W piśmie wojewody do marszałka pomorskiego czytamy że: „Lokalizacja omawianego przejścia budzi wątpliwości, w szczególności w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa ruchu drogowego, co wynika z faktu umiejscowienia przejścia dla pieszych na wysokości wyjazdu z budynku Państwowej Straży Pożarnej. Obecna lokalizacja na wyjeździe z budynku może powodować potencjalne kolizje pomiędzy wyjeżdżającymi pojazdami, a pieszymi. (…) Wyjeżdżając z budynku pojazd uprzywilejowany powinien mieć zapewnioną możliwość szybkiego, ale też niezagrażającego innym użytkownikom włączania się do ruchu. Problemem jest brak odgrodzenia terenu straży pożarnej od ciągu pieszego, a dodatkowo ewentualna akumulacja pieszych przed przejściem, powodująca sytuacje potencjalnie zagrażające ich bezpieczeństwu. (…) W konsekwencji, proszę o zmianę wprowadzonej organizacji ruchu, a w szczególności likwidację obecnego przejścia dla pieszych i rozważenie możliwości jego przeniesienia w inne miejsce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 218, jeżeli warunki techniczne będą umożliwiały taką zmianę. (…), proszę o priorytetowe potraktowanie sprawy oraz poinformowanie Wojewody Pomorskiego o podjętych działaniach”.
O sprawie poinformowane zostało także Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji oraz Komenda Wojewódzka Policji.  
Z pisma, które interweniujący mieszkaniec Wejherowa otrzymał do wiadomości i przesłał do naszej redakcji wynika, że przejście dla pieszych zostanie przeniesione. Procedury trwają na ogół długo, a na razie przechodnie nadal przechodzą po „zebrach” tuż przed siedzibą Straży Pożarnej.                 BaK.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.