Strażacka gotowa

Wygodna i bezpieczna droga w Bolszewie

11 sierpnia, trzy miesiące przed umownym terminem zakończenia inwestycji, odbył się odbiór ulicy Strażackiej w Bolszewie (gmina Wejherowo).

 

W ramach inwestycji powstała nowa jezdnia o nawierzchni bitumicznej z chodnikami po obu stronach jezdni, wykonano nowe oraz przebudowano istniejące zjazdy na posesje, wybudowano wyniesione skrzyżowania, zatokę postojową, kanalizację deszczową oraz kanał technologiczny. Przebudowano także oświetlenie drogowe na całej długości inwestycji wraz z wykonaniem oświetlenia przejścia dla pieszych. Istotnym elementem była przebudowa istniejących instalacji i usunięcie występujących kolizji.
W odbiorze ulicy udział wzięli: wójt Przemysław Kiedrowski, sołtys Bolszewa Edmund Bianga, radni gminy oraz przedstawiciele wykonawcy. Wszyscy zgodnie podkreślali jak ważna dla układu komunikacyjnego Bolszewa jest to inwestycja, zwłaszcza iż jest to droga prowadząca do Szkoły Podstawowej nr 2 w Bolszewie. Korzysta z niej wielu uczniów tej placówki.
Jak podkreślił wójt gminy Wejherowo, nie mniej istotnym niż wykonanie nowej nawierzchni była budowa instalacji kanalizacji sanitarnej, niezbędnej dla rozbudowy sieci m.in. na ulicach Okrężnej, Kruczej, Jaskółczej.
Płyty pochodzące z rozbiórki drogi wykorzystane zostaną do utwardzenia okolicznych ulic (Myśliwskiej, Błękitnej).
Łączna wartość zadania opiewa na 4 736 474,30 zł z czego 2 041 993,00 pochodzi z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zaś prace związane z przebudową sieci kanalizacyjnej w kwocie 100 860,00 zł zostały sfinansowane przez PEWIK Sp. z o.o.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.