Ważna i trudna inwestycja drogowa

Prace na Budowlanych i Karnowskiego

Budowa nowego połączenia drogowego ulicy Budowlanych z ulicą Przemysłową oraz dawną drogą krajową nr 6 (obecnie wojewódzką) w Wejherowie to duża i trudna dla drogowców inwestycja, prowadzona na niestabilnym, torfowym podłożu.

 

Cała inwestycja usprawni komunikację w zachodniej części Wejherowa oraz będzie stanowiła element powiązania Trasy Kaszubskiej z miejscowościami nadmorskimi. Przebudowana już została ulica Budowlanych, która ułatwia dojazd, ale przede wszystkim poprawia bezpieczeństwo dla funkcjonujących w tym rejonie firm i szkoły. Aktualnie trwa budowa nowego odcinka ul. Karnowskiego od ul. Przemysłowej do drogi wojewódzkiej (dawnej DK nr 6).
– Jest to element dużej inwestycji drogowej obejmującej budowę nowego odcinka drogowego, łączącego istniejącą ulicę Budowlanych z rondem na ul. Przemysłowej i z byłą krajową „szóstką”– mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa ds. rozwoju miasta. – Powstaną chodniki i ścieżka rowerowa, a ulica Budowlanych zostanie włączona do nowo budowanego łącznika poprzez rondo. Budowa nowego odcinka drogi, odbywa się na terenie torfowym, który wymaga większych niż gdzie indziej prac projektowych i nakładów finansowych. Wykonywane są nasypy, które przez jakiś czas stabilizują teren, aby rozpocząć prace budowlane.
Na tę inwestycję władze Wejherowa pozyskały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Razem z innymi, wykonanymi lub realizowanymi inwestycjami usprawni ona ruch w zachodniej części i centrum miasta.
Wykonawcą jest konsorcjum Kruszywo Sp. z o.o. i GRUPA KRUSZYWO Sp. z o.o.. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2025 roku.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.