Pielgrzymie wypełnij swój biogram

Rozpoczął się kolejny etap projektu pn. „Tradycja pokłonu feretronów podczas pielgrzymek na Kalwarię Wejherowską jako niematerialne dziedzictwo kulturowe Kaszub”. W lipcu uruchomiona została strona internetowa dedykowana tej inicjatywie, na której można znaleźć bieżące informacje o postępach w realizacji projektu oraz uzyskać więcej informacji o jego przebiegu. Strona dostępna jest pod adresem: www.poklonferetronow.pl.

 

Głównym celem projektu jest upamiętnienie i spopularyzowanie unikatowej w skali kraju tradycji pokłonu feretronów podczas pielgrzymek na Kalwarię Wejherowską, poprzez przygotowanie aplikacji umożliwiającej dokonanie wpisu tej kilkusetletniej tradycji na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa narodowego. Jak podkreśla starosta, to sposób, aby upamiętnić i oddać hołd wszystkim pielgrzymom, a szczególnie obraźniczkom i obraźnikom, których zaangażowanie sprawia, że tradycja ta jest nadal żywa na Kaszubach.
– Aby zrealizować to przedsięwzięcie, niezbędna jest pomoc każdego kto posiada wiedzę o pokłonie feretronów podczas pielgrzymek na Kalwarię Wejherowską. Chcemy zebrać biografie obraźniczek i obraźników, zarówno tych wciąż aktywnych, jak i wykonujących tą zaszczytną posługę w przeszłości – mówi Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.
Na stronie internetowej projektu znajduje się specjalna zakładka pod nazwą „Mój Biogram”, gdzie każdy może podzielić się swoją historią. Informacje które zostaną tam przekazane po zredagowaniu zostaną zaprezentowane w okolicznościowej publikacji przybliżającej tradycję pokłonu feretronów.
Sukces przedsięwzięcia zależy od pozyskania do współpracy jak największej ilości osób i środowisk zaangażowanych w pielgrzymowanie na Kalwarię Wejherowską.
– Zachęcam pielgrzymów do dzielenia się swoją historią poprzez wypełnienie biogramu na stronie www.poklonferetronow.pl – dodaje starosta.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.