Budowa elektrowni jądrowej i infrastruktury

W Starostwie Powiatowym w Wejherowie, z inicjatywy starosty wejherowskiego Gabrieli Lisius oraz spółki Polskie Elektrownie Jądrowe, odbyło się kolejne spotkanie zespołu roboczego do spraw budowy elektrowni jądrowej. Podczas wydarzenia przedstawiono aktualny stan prac związanych z infrastrukturą towarzyszącą, która będzie miała istotny wpływ na rozwój regionu.

 

W kolejne spotkanym spotkaniu sygnatariuszy porozumienia partnerskiego, zabezpieczającego interesy lokalnych społeczności w procesie projektowania, budowy i eksploatacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej udział wzięli m.in. Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, wojewoda pomorski Dariusz Drelich, wicemarszałek województwa Pomorskiego Leszek Bonna, samorządowcy oraz przedstawiciele spółek – inwestorów: PSE, Baltic Power, Ocean Winds, PGE Baltica, Polskie Elektrownie Jądrowe, Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego, GDDKiA i PKP PLK.
Podczas spotkania rozmawiano przede wszystkim o statusie realizacji poszczególnych projektów infrastrukturalnych, a także budowie morskich farm wiatrowych i sieci przesyłowych. Realizacja tych inwestycji to niewątpliwie wielkie wyzwanie dla lokalnego transportu drogowego, w związku z dostawą materiałów i wielogabarytowych komponentów niezbędnych do realizacji tych projektów.
– Już widzimy większy ruch kołowy, dlatego przedstawiliśmy siatkę dróg powiatowych, wojewódzkich i gminnych, które mogą być wykorzystane. Nasze obecne drogi są wąskie i nie przystosowane do takiego tonażu pojazdów, ponieważ nikt wiele lat wcześniej nie przewidział, że tak ciężki sprzęt będzie jeździł po tych drogach. Dlatego będziemy zabiegać o stosowne porozumienia z przedstawicielami spółek inwestorów dotyczące finansowania modernizacji i naprawy infrastruktury transportowej – podkreśla starosta wejherowski Gabriela Lisius.
Jak powiedziała w trakcie spotkania Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, rząd przeznaczył blisko 5 mld zł na główne inwestycje towarzyszące, czyli na kolejową linię, drogę krajową i sposób dowiezienia najważniejszych komponentów do pierwszej polskiej elektrowni atomowej.
– Równolegle dzieją się przynajmniej dwie rzeczy. Z jednej strony budowa offshore’u morskich farm wiatrowych, które zapewnią nam stabilne źródło odnawialnej energii, a z drugiej strony wyprowadzenie mocy, czyli działania polskich sieci elektroenergetycznych, które muszą całą tę energię przesłać z północy na południe, w głąb Polski, w miejsca, gdzie będzie ona przez Polaków wykorzystywana. To są duże inwestycje, które zapewnią nam bezpieczeństwo i suwerenność energetyczną. Jednak w czasie procesów inwestycyjnych wiążą się one z dodatkowymi inwestycjami. A to z kolei wiąże się z pewnymi wyzwaniami i niedogodnościami dla mieszkańców. Dlatego chcielibyśmy wypracować taki model współpracy z lokalnymi samorządami, z samorządem województwa, z panem wojewodą czy inwestorami – mówi pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.
Z uwagi na obawy o stan lokalnej sieci transportowej, nieprzystosowanej do tak intensywnego transportu ciężarowego po drogach gminnych i powiatowych, które zgłaszali uczestnicy spotkania, minister A. Łukaszewska-Trzeciakowska zapewniła o przyjęciu niebawem przez rząd programu, który ma zminimalizować, zabezpieczyć i ewentualnie zrekompensować straty poniesione w wyniku intensywnego wykorzystywania lokalnej infrastruktury transportowej.
Przypomnijmy, że pierwsza elektrownia jądrowa o mocy do 3750 MWe pozwoli na pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną dla 12 mln gospodarstw domowych. Pierwszy blok elektrowni ma powstać do 2033 r.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.