Powiat Wejherowski w czołówce oszczędnych samorządów

Powiat Wejherowski po raz kolejny znalazł się w czołówce samorządów o najniższych wydatkach na administrację w Polsce. Drugie miejsce w rankingu „Wspólnoty” to efekt wielu działań, racjonalnej i oszczędnej polityki gospodarowania środkami publicznymi oraz korzystania z zewnętrznych źródeł dofinansowania w realizacji projektów infrastrukturalnych oraz społecznych.

 

W rankingu przeprowadzonym przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” za 2022 r. Powiat Wejherowski zajął drugie miejsce i znalazł się w gronie najbardziej oszczędnych powiatów powyżej 75 tys. mieszkańców. Pismo od 2004 r. regularnie publikuje rozmaite rankingi, dotyczące różnych dziedzin działalności jednostek samorządu terytorialnego. Tym razem pod uwagę zostały wzięte wydatki bieżące na administrację publiczną w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Powiat Wejherowski awansował o dwie pozycje w stosunku do ostatniego zestawienia.
W ostatnim czasie samorząd przeprowadził rozbudowę i remont Starostwa Powiatowego w Wejherowie, która podyktowana została w dużym stopniu szybkim wzrostem liczby mieszkańców oraz przybywaniem nowych zadań m.in. z zakresu administracji rządowej. Obecnie liczba ludności w Powiecie Wejherowskim przekroczyła 226 tys., co plasuje go na pierwszym miejscu w województwie pomorskim i czwartym w Polsce wśród powiatów ziemskich.
Dzięki rozbudowie, która prowadzona była przy wsparciu środków rządowych, nie tylko znacząco polepszyły się warunki pracy urzędników, ale także usprawniono i podniesiono jakość usług publicznych oraz skrócono czas obsługi interesantów. Wraz z rozwojem technologii informatycznych oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa, powiat systematycznie wdraża e-usługi, dzięki czemu mieszkańcy mogą załatwić wiele spraw bez wychodzenia z domu.
Potwierdzeniem, że wszystkie te działania idą w dobrym kierunku i są doceniane i zauważane są nagrody, które samorząd systematycznie otrzymuje.
Od kilku lat w ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów, w kategorii powiatów powyżej 120 tys. mieszkańców, Powiat Wejherowski plasuje się w pierwszej dziesiątce najbardziej rozwojowych samorządów powiatowych w Polsce. Niedawno wyróżniony został również w konkursie Innowacyjny Samorząd 2023 za „Internetowy system obsługi wniosków o wydanie dokumentów z ewidencji gruntów i budynków”. Świadectwem, że finanse powiatu są w dobrych rękach jest najnowszy ranking pn. „Perły Samorządu” organizowany przez „Dziennik Gazeta Prawna”, w którym skarbnik Powiatu Wejherowskiego zajęła drugie miejsce wśród powiatów i otrzymała tytuł „Skarbnik Samorządu 2023”. W plebiscycie brane były pod uwagę m.in. wyniki finansowe samorządu połączone z innowacyjnością oraz otwarciem dla mieszkańców.
Wszystkie te sukcesy są efektem konsekwentnego działania i realizacji strategii rozwoju powiatu.
Osiągnięcie tak niskich wydatków na administrację było również możliwe dzięki realizacji projektów służących efektywniejszemu gospodarowaniu energią, co przedłożyło się na wymierne oszczędności w budżecie powiatu. Na ten cel samorząd pozyskał środki zewnętrzne z dedykowanych programów rządowych i unijnych wspierających energooszczędność.
Na szeroką skalę przeprowadzono termomodernizację powiatowych budynków szkół ponadpodstawowych i pozostałych jednostek organizacyjnych, a także modernizację systemów grzewczych. Ze względu na stały wzrost cen energii, a także świadomość dotyczącą ochrony środowiska, powiat zaczął inwestować w odnawialne źródła energii. W ubiegłym roku na budynku Starosta Powiatowego zamontowano panele fotowoltaiczne, które pozwalają na generowanie oszczędności oraz uniezależnienie się od paliw kopalnych.
Samorząd sukcesywnie wyposaża również swoje jednostki w panele słoneczne, czego przykładem jest m.in. Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie.
Od kilku lat powiat przystępuje również wraz z Obszarem Metropolitalnym Gdańsk – Gdynia – Sopot, którego jest członkiem, do wspólnych przetargów na zakup energii elektrycznej. Dzięki grupowemu zakupowi udało się znacznie zmniejszyć wydatki na energię elektryczną. Wśród innych działań, które zostały podjęte w celu zmniejszenia wydatków na administrację jest także regularne obniżanie cen na usługi telekomunikacyjne i internetowe, poprzez zawieranie korzystniejszych umów z operatorami sieci.
Ranking pokazuje, że Powiat Wejherowski dba o publiczne pieniądze, wydaje je z rozwagą i umiejętnie szuka oszczędności. Dzięki takim działaniom zaoszczędzone środki samorząd przeznacza na realizację zadań społecznych, poprawę jakości życia mieszkańców, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu czy podniesienie jakości kształcenia.

 

– Wysokie miejsce w rankingu „Wspólnoty” bardzo nas cieszy. Znalezienie się w gronie „najtańszych urzędów” w Polsce świadczy o bardzo dobrym zarządzaniu finansami publicznymi oraz umiejętnym szukaniu oszczędności, bez obniżania jakości pracy urzędników i standardów obsługi klientów. Dzięki skutecznemu ograniczaniu wydatków zaoszczędzone środki przeznaczamy na inwestycje, które przyczyniają się do poprawy komfortu życia mieszkańców naszego powiatu. Zamierzamy dalej aktywnie pracować na rzecz naszej małej Ojczyzny oraz realizować nowe projekty, uwzględniając potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności – podkreśla Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

 

Rankingi „Wspólnoty” to opracowywane przez prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego zestawienia wszystkich samorządów, analizowane na podstawie obiektywnych danych z GUS pod kątem kilku aspektów. Każdy z nich to odrębny ranking, publikowany rok po okresie którego dotyczą zebrane w tym zestawieniu dane, ponieważ w takim czasie są publikowane dane z GUS.
Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.