Podpisano umowę

Projekt modernizacji drogi w Gowinie

W wejherowskim Starostwie podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, dotyczącej modernizacji drogi powiatowej w miejscowości Gowino. To potrzebna i oczekiwana inwestycja, która ma przyczynić się podniesienia bezpieczeństwa pieszych i kierowców.

 

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Wejherowskim, a firmą Neox Sp. z o. o. na opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego rozbudowy drogi powiatowej przez Gowino do mostu w Dąbrówce Młyn.
– Podpisana umowa dotyczy przygotowania dokumentacji projektowej drugiego etapu przebudowy drogi powiatowej od skrzyżowania z ul. Jeziorną i Długą w Gowinie do granicy gminy Wejherowo na rzece Gościcina. W ramach zadania przeprowadzona zostanie modernizacja nawierzchni, budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz dodatkowo budowa ronda na skrzyżowaniu z ulicą Brzozową i Spacerową – wyjaśnia wicestarosta wejherowski Jacek Thiel.
Na ukończeniu jest projekt budowlany na modernizację pierwszego etapu drogi powiatowej od ronda Bractwa Kurkowego na ulicy Strzeleckiej w Wejherowie do skrzyżowania z ulicą Gościcińską i Kaszubską w Gowinie. Zakres prac projektowych obejmuje m.in. budowę nowej nawierzchni jezdni, budowę ciągu pieszo-rowerowego na całej długości odcinka, budowę przystanków i zatok autobusowych, urządzeń bezpieczeństwa i uspokojenia ruchu, systemu odwodnienia, oświetlenia drogowego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych, przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z drogą.
– Już wkrótce podejmiemy działania, aby pozyskać zewnętrzne dofinansowanie w celu przeprowadzenia kompleksowej modernizacji drogi powiatowej z Wejherowa do Gowina – podkreśla Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.
W przypadku otrzymania przez Powiat Wejherowski rządowego dofinansowania ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy i prawdopodobnie w przyszłym roku rozpocznie się realizacja pierwszego etapu.
– Zaplanowana na najbliższe lata etapowa realizacja inwestycji, poprzedzona w ostatnich latach przebudową odcinka w centralnej części Gowina, przyniesie zasadniczą modernizację całej drogi powiatowej w granicach administracyjnych gminy Wejherowo, dostosowując ją do nowych potrzeb związanych z intensywną rozbudową Gowina – mówi radny powiatowy z Gowina Tomasz Bujak.

W spotkaniu uczestniczyli również wójt gminy Wejherowo Przemysław Kiedrowski, dyrektor Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego Robert Lorbiecki oraz członek Zarządu Firmy Neox Sp. z o. o. Michał Zasada.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.