Przebudowa ulicy Strażackiej w Kielnie

Powiat Wejherowski podpisał porozumienie z Gminą Szemud na przebudowę drogi powiatowej ulicy Strażackiej w Kielnie, w obrębie ulic Gryfa Pomorskiego, Pomorskiej i Kaszubskiej i przekazał na ten cel dofinansowanie w wysokości 1,3 mln zł. Inwestycja zakończy się pod koniec bieżącego roku.

 

Przedmiotem zawartego porozumienia jest realizacja zadania drogowego na drodze powiatowej na terenie Gminy Szemud, które obejmie m.in. budowę ronda, chodnika dla pieszych, ścieżki rowerowej, a także przebudowę sieci oświetlenia drogi i doświetlenia przejść dla pieszych oraz budowę kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego.
– To bardzo ważne i strategiczne połączenie, które polegać będzie na przebudowie dróg gminnych i około 0,5 km drogi powiatowej. Stąd nasza współpraca z Gminą Szemud, ponieważ chcemy połączyć wszystkie środki i kompleksowo przeprowadzić remont tego newralgicznego miejsca w Kielnie, gdzie łączy się kilka dróg – podkreśla Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.
Zakresem inwestycji objęta jest budowa i przebudowa dróg w miejscowościach Kielno i Warzno na terenie gminy Szemud z podziałem na dwa etapy.
Przebudowa drogi powiatowej ulicy Strażackiej w Kielnie będzie realizowana w drugim etapie. Inwestycja polegać będzie m.in. na budowie ronda.
Prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.