Eko marsz po mieście

Światowy Dzień Środowiska w SP nr 9

W czerwcu, jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego Szkoła Podstawowa nr 9 miała niezwykłą okazję uczcić Światowy Dzień Środowiska w wyjątkowy sposób. Zorganizowano eko marsz, który połączył uczniów, nauczycieli i społeczność lokalną, mając na celu podniesienie świadomości na temat ochrony środowiska.

 

Uczniowie „dziewiątki” wyszli z banerami na ulice Wejherowa.
Uczniowie „dziewiątki” wyszli z banerami na ulice Wejherowa.

Uczniowie SP nr 9 wyszli z banerami i plakatami na ulice Wejherowa. Podczas tego wydarzenia uczestnicy mieli okazję cieszyć się pięknem natury i rozmawiać o kwestiach związanych z ochroną środowiska. Kolorowe banery przyciągały uwagę przechodniów, przekazując przesłanie ekologiczne i promując zrównoważony styl życia.
Atmosfera była pełna entuzjazmu i radości, a wszyscy mieli wspólny cel – ochronę cennego środowiska. Uczestnicy dzielili się pomysłami, historiami i doświadczeniami, budując poczucie jedności i współpracy.
Ten wyjątkowy dzień przypomniał wszystkim o indywidualnych i zbiorowych odpowiedzialnościach wobec ochrony środowiska. Była to doskonała okazja do refleksji i podjęcia działań na rzecz planety.
Wyrazy wdzięczności kierowane są do wszystkich uczestników, wolontariuszy i osób wspierających, które przyczyniły się do sukcesu tego eko marszu. Ich zaangażowanie i pasja w sprawie ochrony środowiska są niezwykle inspirujące!
Warto również zaznaczyć, że w tym wydarzeniu wzięły udział klasy 1b, 3e i 5e. Uczestnicy marszu mieli okazję odwiedzić drugi budynek szkoły, gdzie spotkali się z dyrektor SP nr 9 Olgą Tomaszewską oraz zwiedzili sale lekcyjne, poznając codzienne życie szkolne swoich starszych kolegów i koleżanek.
Radość i entuzjazm towarzyszyły uczestnikom przez cały czas. Wszyscy zgadzali się, że edukacja ekologiczna od najmłodszych lat ma ogromne znaczenie.
Kontynuujmy ducha Dnia Środowiska przez cały rok, angażując się w działania na rzecz ochrony środowiska w szkole i społeczności lokalnej. Razem możemy dokonać pozytywnej zmiany.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.