Zostań rodziną zastępczą

Na terenie bazy harcerskiej Cedron w Wejherowie odbył się Festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie. Wydarzenie było okazją do promocji rodzicielstwa zastępczego.

 

Festyn miał na celu integrację i wymianę doświadczeń rodziców zastępczych oraz ich wychowanków, a także był sposobnością do poszukiwania kandydatów do pełnienia roli rodziców zastępczych. Wydarzenie było również doskonałą okazją do wyrażenia wdzięczności osobom, które kierując się sercem podarowały dzieciom szansę na prawdziwy dom oraz wolontariuszom za pomoc i wsparcie na rzecz rodzin zastępczych.
– Wciąż brakuje osób, które chciałyby zostać zawodową lub niezawodową rodziną zastępczą, a dzieci przybywa. Dlatego zorganizowaliśmy festyn, aby zachęcić potencjalnych kandydatów do pozostania rodziną zastępczą, ponieważ jest to najlepsza forma opieki dla dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą się wychowywać w swoim rodzinnym domu – mówi Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.
W ramach festynu dla dzieci przygotowano wiele atrakcji. Były m.in. gry, zabawy, pokaz wozu strażackiego czy tresury psa. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku.
– Mamy mnóstwo dzieci oczekujących na umieszczenie w pieczy zastępczej, każdego tygodnia sąd wydaje nowe postanowienia o konieczności ich zabezpieczenia, niestety nie jest to współmierne z liczbą przybywających na naszym terenie rodzin zastępczych – mówi Dyrektor PCPR w Wejherowie Małgorzata Bernacka.
By zostać rodziną zastępczą trzeba spełnić określone warunki. Proces ten składa się z kilku etapów, podczas których kandydaci na rodziców zastępczych są sprawdzani i oceniani pod kontem niekaralności, zdrowia czy warunków lokalowych. Przechodzą także odpowiednie szkolenie. Ponadto rodzina zastępcza może liczyć na stałe wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, pomoc merytoryczną, prawną i terapeutyczną oraz stałe wsparcie finansowe.
Obecnie na terenie powiatu wejherowskiego jest około 250 rodzin zastępczych, w których przebywa 446 dzieci.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.