Zielone lekcje

W Społecznej Szkole Podstawowej nr 1

Społeczna Szkoła Podstawowa w Wejherowie w tym roku szkolnym realizuje koncepcje zielonych lekcji oraz edukacji outdoorowej, opartej na pedagogice przygody i nauce poprzez doświadczenie. Kontakt z naturą, przebywanie i organizowanie zajęć na świeżym powietrzu i stosowanie zróżnicowanych metod nauczania i uczenia się ma przybliżyć uczniów do środowiska naturalnego.

 

Zajęcia prowadzone są w ramach projektu Erasmus plus „ Zielone lekcje. Edukacja outdoorowa jako klucz do dobrostanu ucznia i nauczyciela. Promowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym i nauka języków obcych poza klasą szkolną”, którego koordynatorem jest Aleksandra Kurowska-Susdorf. Projekt ma przyczynić się do rozwoju relacji między uczniami i nauczycielami, a przede wszystkim oddziaływać na dbałość o zdrowie psychiczne i dobrostan ucznia i nauczyciela.
Zorganizowano „Zieloną Szkołę” w Grabowcu, gdzie uczniowie mogli poznać warstwy lasu i pracę leśnika oraz „Błękitną Szkołę” we Władysławowie w celu poszerzenia wiadomości o krajobrazie nadmorskim. Uczniowie odwiedzili też Arboretum w Luzinie, aby nauczyć się rozpoznawać drzewa i krzewy. Realizowano projekty edukacyjne „Moje miasto Wejherowo” oraz „Zawody i instytucje”
Zimą uczniowie SSP bawili się na sankach, a wiosną i jesienią spędzali czas w lesie i w ogródkach działkowych. Lekcje z muzyki, plastyki, a nawet z matematyki organizowano czasem na świeżym powietrzu. Były też zajęcia jogi i mindfulnes na boisku szkolnym.
Hucznie świętowano Dzień Ziemi, sadząc rośliny i sprzątając teren wokół szkoły. Sale lekcyjne przyozdobiono roślinami, a uczniowie i nauczyciele wspólnie dbają o ich rozwój. Organizowano warsztaty i wyjścia do teatru, biblioteki, kina, do EkoFabryki. Z okazji Dnia Chłopaka odbyła się wycieczka do Wioski Indiańskiej w Runowie.
Lekcje outdoorowe to niesamowite przeżycia nie tylko dla ucznia ale również dla nauczycieli. Rozwijają uczniów ich wiedzę, pasję i zainteresowania oraz warsztat pracy nauczyciela.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.