Nowy Klub Radnych Niezależnych

Zmiany w Radzie Miasta Wejherowa i w strukturach PO w Wejherowie

Podczas konferencji w wejherowskim ratuszu w dniu 14 kwietnia br. trzech radnych, tworzących do niedawna klub Platformy Obywatelskiej, poinformowało o zmianach w Radzie Miasta Wejherowa. Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa Jacek Gafka, a także radni Rafał Szlas i Tomasz Groth rozwiązali klub radnych Platformy Obywatelskiej i powołali nowy Klub Radnych Niezależnych, który wspólnie tworzą. Na konferencji w ratuszu Jacek Gafka poinformował o swojej rezygnacji z członkostwa w Platformie Obywatelskiej. Razem z nim wejherowskie koło PO oraz struktury powiatowe tej partii opuściło siedmioro innych członków Platformy. Powodem takich decyzji jest realizowany obecnie przez wejherowskie koło PO pod przewodnictwem radnego Marka Budnika antysamorządowy kurs, brak wsparcia dla inwestycji miejskich oraz „kolaboracja” z PiS przeciwko władzom samorządowym miasta Wejherowa.

 

W skład Klubu Radnych Niezależnych w Radzie Miasta wchodzą (od lewej): Rafał Szlas - przewodniczący oraz Jacek Gafka i Tomasz Groth - członkowie.
W skład Klubu Radnych Niezależnych w Radzie Miasta wchodzą (od lewej): Rafał Szlas – przewodniczący oraz Jacek Gafka i Tomasz Groth – członkowie.

 

– Po wielomiesięcznej obserwacji oraz głębokiej analizie działalności struktur miejskich i powiatowych Platformy Obywatelskiej w Wejherowie, występuję – podobnie jak inne osoby – z szeregu członków PO z przekonaniem o niewłaściwym obecnie kierunku działań lokalnych struktur partii, której celem powinno być wsparcie postaw demokratycznych i prosamorządowych, a obecnie niestety tak nie jest – powiedział Jacek Gafka. – Ostatni aspekt jest mi szczególnie bliski, gdyż to samorząd terytorialny uważam za obszar w przestrzeni publicznej, w którym niezależnie od przynależności partyjnej, wielu z nas – samorządowców – realizuje wiele projektów niezbędnych dla naszych mieszkańców. Zadania te nie posiadają barw politycznych. Samorząd, mieszkańcy i ich potrzeby, powinny zawsze być priorytetem w stosunku do działań politycznych. Ze strony struktur miejskich wejherowskiej Platformy Obywatelskiej tak nie jest, są za to rozgrywki partyjne i osobiste, wobec których wyrażam swój stanowczy sprzeciw.
Brak zgody
na POPiS
Przewodniczący RM Jacek Gafka przypomniał, że dwoje radnych: Marek Budnik oraz Ryszard Kandzora, którzy otrzymali mandaty RM startując z Komitetu Wyborczego współtworzonego przez Platformę Obywatelską, po wyborach, w wyniku własnej decyzji, znalazło się poza Klubem Radnych PO.
– Takim zachowaniem wspomniana dwójka radnych naturalnie oszukała wyborców. Przeszkadzała i przeszkadza im nadal współpraca klubów radnych PO i Wolę Wejherowo. Co więcej, od początku bieżącej kadencji, radny Budnik inicjował spotkania i inspirował zawarcie innej, 11-osobowej koalicji PO z PiS w RMW przeciwko Prezydentowi Miasta. Odmówiłem wówczas współpracy w takiej egzotycznej koalicji, podobnie jak radni Szlas oraz Groth, co spowodowało, że plan „POPiSowej” koalicji forsowany przez radnego Budnika, spalił wówczas na panewce, a została zawiązana stabilna, współpracująca z PMW koalicja PO – WW.
Niestety historia lubi się powtarzać. Jak stwierdził podczas konferencji Jacek Gafka, radni M. Budnik i R. Kandzora oraz kilku ich „pomocników” z wejherowskiego koła PO inspiruje i wspiera działania innych radnych oraz działaczy przede wszystkim z Prawa i Sprawiedliwości. Ten egzotyczny sojusz jest po to, aby krytykować i atakować Prezydenta Miasta oraz wspierającą go koalicję większościową PO-WW w Radzie Miasta. Takie działanie nie jest uzasadnione względami merytorycznymi, programowymi, dobrem miasta czy mieszkańców, a wyłącznie przyczynami politycznymi i osobistymi.
– Radny Marek Budnik realizuje antysamorządowy kurs Platformy, nie wspiera miejskich inwestycji, w tym istotnych dla mieszkańców jego dzielnicy i nieformalnie nadal kolaboruje z PiS przeciwko radnym z Klubu Radnych PO, którzy z sukcesami współpracują z Prezydentem Miasta – powiedział Jacek Gafka. – Wyrażam swój stanowczy sprzeciw wobec takiego postępowania, który także znajduje odzwierciedlenie w mojej rezygnacji z działalności partyjnej. Nie ma mojej zgody i nie będę brał udziału w działalności POPiS-u w Wejherowie, który motywowany jest jedynie rozgrywkami partyjnymi i osobistymi kilku działaczy. Można porozumiewać się ponad politycznymi podziałami, ale należy robić to uczciwie, z otwartą przyłbicą i nie oszukiwać wyborców.
Klub Radnych
Niezależnych
Jacek Gafka podkreślił, iż zamierza kontynuować pracę w Radzie Miasta Wejherowa, współpracując z prezydentem Miasta oraz radnymi jako członek Klubu Radnych Niezależnych.
– Będą nadal pracował na rzecz naszego samorządu i mieszkańców Wejherowa oraz ubiegał się o ich zaufanie. Uważam, że to samorząd, mieszkańcy i rozwiązywanie ich realnych potrzeb, powinny być najważniejszym programem wyborczym i hasłem radnego miasta. Działajmy nadal wspólnie dla Wejherowa i wspólnie zmieniajmy Wejherowo!
Radny Rafał Szlas na tej samej konferencji poinformował o rozwiązaniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej w Radzie Miasta Wejherowa, uzasadniając ten fakt chęcią ograniczenia wpływów politycznych i partyjnych w samorządzie Wejherowa.
– W wyniku działań niektórych radnych, którzy startowali z Komitetów Wyborczych współtworzonych zarówno przez Platformę Obywatelską, jak i Prawo i Sprawiedliwość, naciski polityczne i partyjne oraz uprzedzenia personalne obarczają nasz samorząd i to wpłynęło na decyzje o powołaniu Klubu Radnych Niezależnych w Radzie Miasta Wejherowa – powiedział Rafał Szlas. – Przypadł mi w udziale zaszczyt kierowania pracami Klubu Radnych Niezależnych i już dzisiaj zaznaczam, że podstawowym elementem naszej pracy będzie wsłuchiwanie się w głos mieszkańców oraz realizacja zgłaszanych przez nich postulatów ponad wszelkimi podziałami politycznymi i przy systematycznej współpracy z Prezydentem Miasta.
Współpraca
daje efekty
Radny Szlas przypomniał, że efektem dotychczasowej współpracy w Radzie Miasta oraz z prezydentem miasta są liczne inwestycje realizowane w Wejherowie. Efekty tej współpracy są wymierne i korzystne dla mieszkańców Wejherowa. Tylko w bieżącej kadencji na inwestycje miejskie wydano rekordowe w historii ponad 250 mln zł.
– Zamierzamy kontynuować swoją pracę w Radzie Miasta Wejherowa oraz szeroko rozumianym samorządzie miejskim, współpracując z Prezydentem Miasta oraz stabilną koalicją w Radzie Miasta Wejherowa – jako członkowie Klubu Radnych Niezależnych – mówił Rafał Szlas. – Będziemy nadal pracować na rzecz mieszkańców i ubiegać się o ich zaufanie. Zachęcamy wszystkich mieszkańców oraz radnych do współpracy. Nie pozwólmy, aby rozgrywki partyjne i polityczno-personalne zepsuły tę współpracę.
– Powołanie nowego Klubu Radnych w Radzie Miasta Wejherowa nie powoduje konieczności zmiany w zakresie osobowego kształtu komisji stałych RM i nie wywołuje żadnych skutków personalnych w Radzie Miasta – wyjaśnił radny Tomasz Groth. – Członkowie Klubu Radnych Niezależnych nadal pracują i będą pracować w bieżącej kadencji w dotychczasowych komisjach.
– Deklarujemy dalszą współpracę z Prezydentem Miasta, Klubem Radnych Ruchu Społecznego Wolę Wejherowo oraz z wszystkimi pozostałymi Radnymi Miasta Wejherowa. Zapraszamy i zachęcamy do współpracy – powiedział radny Groth. – Jesteśmy otwarci na kontakt i wspólne działania z mieszkańcami Wejherowa. To ich pierwszych szeroko informujemy o naszej decyzji, niezmiennie czekając na uwagi, spostrzeżenia oraz wnioski, które odnoszą się do współpracy w każdej dziedzinie życia naszego miasta.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.