Bezpieczeństwo energetyczne i ekologia

Strategia OPEC ważna m.in. dla Wejherowa

Podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. przyjęto Strategię spółki na lata 2023-2040. To kluczowy dokument spółki, wskazujący kierunki dalszego, oczekiwanego rozwoju spółki komunalnej i który pozwoli na stabilny rozwój w trudnym okresie dla m.in. branży ciepłowniczej.

 

Warto podkreślić, że zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników dokument jest swoistym drogowskazem, oczekiwaną wizją rozwoju Spółki zarówno dla Zarządu, jak i dla wszystkich pracowników zaangażowanych w jej rozwój.
Jak powiedział Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa, sytuacja na rynku energetycznym jest bardzo dynamiczna i zależna w dużej mierze od czynników na które nie mamy wpływu, jak np. dostępność surowców czy ich cena.
– W takich warunkach bardzo trudno jest planować, jednak jesteśmy zdeterminowani, aby wspólnie ze Spółką poszukać najlepszych rozwiązań, w celu zapewnienia mieszkańcom Wejherowa bezpieczeństwa energetycznego – mówi Krzysztof Hildebrandt. – Przygotowana przez Spółkę Strategia zakłada stopniowe odchodzenie od węgla i zastępowanie go rozwiązaniami lepszymi dla środowiska, jak i ograniczającymi wysokość opłat ponoszonych na tzw. ETS, które to w sposób znaczący mają wpływ na ceny ciepła jakie płacą mieszkańcy. Niewątpliwie jest to dobry kierunek.
Satysfakcji z przyjęcia Strategii nie krył prezes OPEC Wojciech Folejewski, który stwierdził:
– „Strategia OPEC 2023-2040” staje się kluczowym dokumentem spółki, wskazującym jej kierunki dalszego rozwoju i cele do osiągnięcia, we wszelkich obszarach jej aktywności – tak technologicznej, klienckiej, ekonomicznej, jak i pracowniczej. Wypracowanie tak obszernego, wielopłaszczyznowego, ale przede wszystkim kompleksowego opracowania wymagało wysiłku i talentu zaangażowanego w te prace zespołu OPEC, ze wsparciem ekspertów zewnętrznych. Strategia stanowi zobowiązanie Zarządu Spółki oraz jej pracowników do podjęcia i realizacji wskazanych tam wyzwań i szeregu rozwojowych inicjatyw. Jednocześnie uzyskujemy jednoznaczne i wartościowe wsparcie ze strony samorządowych właścicieli OPEC dla zapewnienia spółce warunków umożliwiających jej strategiczny rozwój.
W Zgromadzeniu Wspólników uczestniczyli wszyscy udziałowcy Spółki. Ze strony Gminy Miasta Gdyni w zgromadzeniu uczestniczyli prezydent Gdyni – Wojciech Szczurek oraz wiceprezydent – Katarzyna Gruszecka-Spychała. Miasto Wejherowo reprezentowali: prezydent Krzysztof Hildebrandt oraz zastępca prezydenta ds. rozwoju miasta – Beata Rutkiewicz. Obecny był również burmistrz Rumi Michał Pasieczny. Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” reprezentowany był przez Zarząd KZG – Tadeusza Wiśniewskiego oraz Wojciecha Kozłowskiego. Nie zabrakło przewodniczącego Rady Nadzorczej – Emila Rojka oraz jego zastępcy Bogusława Suwary. Z uwagi na regionalny charakter Strategii w Zgromadzeniu uczestniczyli również goście – burmistrz Redy Krzysztof Krzemiński oraz wójt Gminy Kosakowo Marcin Majek.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.