Owocne spotkanie z mieszkańcami Sikorski Park

Budowa drogi wewnętrznej w ramach budowy Węzła Śmiechowo-ZRYW

W ostatni dzień marca w Szkole Podstawowej nr 6, na wniosek trzech Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych z osiedla Sikorski Park, odbyło się spotkanie mieszkańców osiedla z przedstawicielami władz miasta i powiatu. Celem spotkania było omówienie planów powstania drogi wewnętrznej na osiedlu oraz rozpoczętego kolejnego etapu budowy Węzła Śmiechowo-ZRYW, który jest jedną z największych inwestycji miejskich. Droga wewnętrzna zostanie wykonana w ramach budowy węzła. Spotkanie było jednym z działań w ramach konsultacji prowadzonych z mieszkańcami osiedla.

 

Podczas spotkania i merytorycznej dyskusji radni z klubów radnych stanowiących większość w Radzie Miasta Wejherowa i współpracujących z prezydentem Krzysztofem Hildebrandtem (Jacek Gafka – przewodniczący RM, Leszek Szczypior – wiceprzewodniczący RM, Piotr Bochiński, Paweł Formela, Bartłomiej Frey, Justyna Ostrowska oraz Rafał Szlas) odpowiadali na pytania mieszkańców osiedla, dotyczące drogi i węzła ZRYW.
Dyskutowano również na inne tematy związane z funkcjonowaniem osiedla, które przedstawiali mieszkańcy. Ostatecznie ustalono, iż wnioski i postulaty ze spotkania zostaną zebrane i spisane przez Zarządy Wspólnot, po czym przekazane zostaną radnemu Piotrowi Bochińskiemu, który zobowiązał się do koordynowania dalszych szczegółowych ustaleń pomiędzy władzami Wejherowa a mieszkańcami. Radny Bochiński już wcześniej rozpoczął konsultacje z mieszkańcami osiedla w sprawie drogi.
Ze strony miasta padła jasna deklaracja, złożona przez przewodniczącego Rady Miasta Jacka Gafkę, o wybudowaniu przez miasto w przeciągu najbliższego roku drogi wewnętrznej na osiedlu w kształcie wypracowanym przez mieszkańców i władze miasta. Czas ten jest niezbędny do określenia właściwych poziomów drogi, które zależeć będą od dużej sąsiedniej inwestycji jaką jest Węzeł ZRYW.
Ponadto radni współpracujący z prezydentem Krzysztofem Hildebrandtem zadeklarowali na spotkaniu wolę współpracy władz miasta z mieszkańcami w powyższym zakresie, w szczególności potwierdzili Zarządom Wspólnot zaproszenie prezydenta miasta do szczegółowych rozmów w ratuszu we wspólnie ustalonym terminie.
Z ramienia władz powiatowych w spotkaniu uczestniczyli starosta wejherowski Gabriela Lisius i wicestarosta Jacek Thiel.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.