Sala zamiast baraku

Parterowy pawilon na terenie, należącym do Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie zostanie przekształcony w salę sportową. Taką decyzję podjęli na ostatniej sesji wejherowscy radni, a prezydent miasta wystąpi do ministerstwa o dofinansowanie tej inwestycji.

W programie styczniowej sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Wejherowa znalazły się uchwały dotyczące zmian w budżecie na 2014 r. i przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta. Zmiany w wydatkach dotyczyły planów adaptacji budynku na terenie Szkoły Podstawowej nr 9. Jak wyjaśnił na sesji zastępca prezydenta Wejherowa Bogdan Tokłowicz, parterowy budynek miasto chce wykorzystać na cele sportowe. Dotychczasowe pomieszczenia, mające w sumie ok. 300 metrów kwadratowych, zostaną zamienione w salę sportową z zapleczem. Będzie ona służyła Klubowi Karate, który będzie mógł prowadzić tam treningi. Dla potrzeb klubu będzie ona wystarczająca. Do odnoszącego sukcesy sportowe klubu należy bardzo dużo dzieci i młodzieży, aktywnie spędzających czas na zajęciach i treningach.
Władze Wejherowa wystąpią do ministerstwa o dofinansowanie tej inwestycji i chcą jak najszybciej złożyć niezbędną dokumentację
Uchwały w tej sprawie zostały przyjęte przez radnych.
Na tej samej sesji radni zdecydowali też o zakupie przez gminę działki przy ul. Ofiar Piaśnicy (między Lidlem a tunelem dla pieszych).
Gmina skorzysta z prawa pierwokupu udziału w użytkowaniu wieczystym tej działki za bardzo korzystną cenę (w przeliczeniu 75 zł za 1m kw.). Transakcja pozwoli na zapewnienie dojazdu z drogi krajowej nr 6 do ul. Żeromskiego i całej dzielnicy, co mieszkańcy postulowali od wielu lat. Ten potrzebny dojazd funkcjonuje od czasu przebudowy drogi krajowej nr 6, ale póki co „na dziko”.
Poza tym dzięki temu będzie można w przyszłości scalić grunty miejskie i zaplanować inne inwestycje.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.