Płazy spełniają ważną rolę

Ratowanie żab na osiedlu Fenikowskiego

Płazy występujące w Polsce, budzą się właśnie ze snu zimowego i przystępują do godów. W miastach dotyczy to przede wszystkim żab. Niestety, ogromna liczba tych sympatycznych stworzeń może zginąć w drodze do zbiornika wodnego, oczka czy cieku. W Wejherowie rozpoczęła się coroczna akcja przenoszenia żab i ropuch wędrujących do zbiorników wodnych na osiedlu Fenikowskiego.

 

Przy terenie parkingu nas tym osiedlu oraz wzdłuż drogi zostały zamontowane płotki, które utrudniają płazom wejście na jezdnie. Organizatorzy akcji proszą o nieniszczenie tych płotków! Apelują również do kierowców, aby uważniej i wolniej jechali przez ul. Orzeszkową i ul. Fenikowskiego – może to zaoszczędzić życie wielu płazom.
Dlaczego ważna jest ochrona płazów i pomoc w ich przenoszeniu?
Płazy spełniają bardzo ważną rolę w środowisku przyrodniczym ponieważ są dobrym wskaźnikiem stanu środowiska – reagują na zanieczyszczenie gleby i wody m. in. metalami ciężkimi, pestycydami i węglowodorami. Przyczyniają się do równowagi biologicznej, odżywiają się głównie komarami, meszkami i ślimakami nagimi, które są uciążliwe dla człowieka.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.