Szkolą się i zdobywają doświadczenia

Nauczyciele z SSP nr 1 w Wejherowie

W ramach projektu Erasmus+ na rzecz mobilności kadry w sektorze edukacji szkolnej, pracownicy Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Wejherowie poznają nowoczesne i innowacyjne metody nauczania podczas specjalistycznych kursów w języku niemieckim i angielskim.

 

Projekt, który realizują umożliwia nauczycielom udział w szkoleniach zagranicznych m.in. w Niemczech, na Cyprze, w Portugalii, Turcji i Belgii. Autorem projektu jest nauczycielka języka angielskiego Aleksandra Kurowska-Susdorf, działania koordynuje dyrekcja szkoły: Dariusz Tylki oraz Anna Nieć, natomiast realizatorami jest cała karda szkoły. Zagraniczne kursy to doskonała okazja na podniesienie kompetencji językowych, uczestnictwo w wykładach, warsztatach w terenie, zajęciach muzycznych czy dramowych. Bardzo cenna dla nauczycieli jest również możliwość zapoznania się z innymi systemami edukacji, wizyty studyjne w szkołach i wymiana pomysłów na projekty z nauczycielami z innych krajów.
Tytuł projektu dofinansowanego przez Unię Europejską, a realizowanego przez Społeczną Szkolę Podstawową nr 1 w Wejherowie to „Zielone lekcje – edukacja outdoorowa jako klucz do dobrostanu ucznia i nauczyciela. Promowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym i nauka języków obcych poza klasą szkolną”. Priorytetami akcji jest m.in. wzmocnienie europejskiego wymiaru nauczania i uczenia, promowanie tolerancji i udziału w życiu demokratycznym oraz upowszechnianie wiedzy o wspólnym europejskim dziedzictwie i różnorodności.
Celem projektu „Zielone lekcje” jest rozwijanie miękkich kompetencji uczniów i wrażliwości na otaczający świat – naturalny, społeczny i kulturowy. Edukacja outdoorowa jest pomysłem na realizację podstawy programowej poza murami szkoły, co otwiera szansę na uczenie się przez doświadczenie, poza klasą może np. w formie wyjść do muzeów, parku czy wspólnego zwiedzania miasta, Kalwarii i okolic. Lekcje w terenie wpływają na kształtowanie zaufania w grupie, skutecznej komunikacji, umiejętności negocjacji, poszukiwanie niestandardowych rozwiązań, skutecznego zarządzania zasobami uczniów. Są też dobrą okazją na znalezienie balansu, zaburzonego przez długotrwałe izolacje i kwarantanny związane z epidemią SARS-CoV-2. Uczeń będący bardziej świadomy miejsca w którym mieszka, w konsekwencji może poczuć się współodpowiedzialny za jego kształt.
Wymiany i szkolenia zagraniczne są również doskonałą okazją na promowanie miasta i powiatu wejherowskiego oraz całych Kaszub na arenie międzynarodowej.
NA i KE nie ponoszą odpowiedzialności za publikowaną treść.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.