Woda przydatna do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

W poniedziałek 20 marca br. ukazał się Komunikat nr 3/2023 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Wejherowo dotyczy strefy zaopatrzenia w wodę ograniczonej ulicami: Nanicka, Przemysłowa i I Brygady Pancernej WP oraz ul. Tartaczna.

 

Na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych do analiz laboratoryjnych w dniu 17.03.2023 r. z wodociągu publicznego Wejherowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z przedmiotowego wodociągu.
Przeprowadzone analizy jakości wody wykazały, iż jakość wody spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) w zakresie bakteriologicznym.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.