Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego

W Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego czwartej kadencji. Do głównych zadań Rady będzie należało m.in. opiniowanie spraw dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych i związanych z realizacją zadań publicznych.

 

Podczas pierwszego posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wejherowie Starosta Wejherowski Gabriela Lisius i Wicestarosta Jacek Thiel wręczyli akty powołania czternastu członkom na kadencję 2023-2025.
– Budowa partnerskich relacji z organizacjami pozarządowymi, tzw. trzecim sektorem stanowi istotny element polityki lokalnej samorządu, dlatego od wielu lat współpracujemy z organizacjami działającymi na terenie powiatu – powiedziała Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.
W skład Rady weszło dziesięciu, wybranych podczas konsultacji społecznych, przedstawicieli organizacji pozarządowych reprezentujących poszczególne gminy powiatu wejherowskiego. Ponadto w składzie Rady znalazło się dwóch przedstawicieli wybranych przez Radę Powiatu Wejherowskiego oraz dwóch wskazanych przez Zarząd Powiatu Wejherowskiego.
W Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego znaleźli się: Radosław Kamiński (Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Wejherowie), Piotr Zarzeczny (Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne Carpe Diem Semper), Anna Olejarz (Towarzystwo Oświatowe), Regina Stypka (Parafialny Zespół Caritas), Witold Brodziński (Stowarzyszenie Miłośników Lewinka i Ziemi Kaszubskiej), Roman Szotrowski (Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Gminy Wejherowo), Aleksandra Meyer (Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Pro Bono), Dariusz Rewers (Szemudzkie Stowarzyszenie Miłośników Sztuki), Zofia Wysocka (Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Redzie), Jarosław Przyborowski (Akademia Tenisa Stołowego Małe Trójmiasto Stowarzyszenie Sportowe), Ryszard Kandzora (ZHR), Krzysztof Brzozowski (Stowarzyszenie Zespół Śpiewaczy Św. Cecylia z Rumi), Kamil Groth (OSP Wejherowo) i Michał Parzych (Pomorska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Gryf).
Rada Działalności Pożytku Publicznego w Wejherowie jest organem opiniodawczo-doradczym. Rolą Rady jest m.in. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, zlecania zadań publicznych czy wskazywanie priorytetowych obszarów działania w związku ze współpracą powiatu z trzecim sektorem.
W trakcie pierwszego spotkania Rada ze swojego grona wybrała prezydium, które będzie przewodniczyć jej pracy przez trzy lata, tj. do 31 grudnia 2025 r. Przewodniczącym Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego czwartej kadencji został Radosław Kamiński, a wiceprzewodniczącym Jarosław Przyborowski.
Podczas spotkania omówiono także cele Rady, zakres jej działalności oraz plany na przyszłość.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.