STRAŻ MIEJSKA

Strażnicy się szkolą

Strażnicy miejscy biorą udział w szkoleniach z udzielania pierwszej pomocy. W Urzędzie Miejskim w Wejherowie odbyło się szkolenie utrwalające wiedzę strażników miejskich z zasad udzielania pomocy przedmedycznej dla ratowników Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz strażników.

Do głównych tematów szkolenia należały m.in. ocena stanu poszkodowanego, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, oparzenia i krwotoki oraz sposoby działania przy różnego rodzaju urazach. Fachowe szkolenia ratowników Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz pomocy przedmedycznej prowadzone są regularnie, a zajęcia prowadzą lekarze i ratownicy medyczni. Wejherowska Straż Miejska jako jedna z dwóch w Polsce, wpisana jest do Krajowego Rejestru Jednostek Wspomagających System Ratownictwa Medycznego.

 

Wywieźli kolejne wraki samochodowe

Po przeprowadzonych czynnościach administracyjnych i wyjaśniających porzucone przez właścicieli auta trafiają na dozorowany parking. W tym roku strażnicy prowadzą czynności wyjaśniające w sprawie 12 porzuconych aut, a 4 z nich odholowano już na dozorowany parking, bo blokowały miejsca parkingowe. Jeden z samochodów był już odpadem. Za każdym razem, zanim pojazd zostanie odholowany, prowadzone są czynności wyjaśniające celem ustalenia jego właściciela. Wysyłane są wezwania do usunięcia porzuconego i nieużywanego pojazdu.
Niestety korespondencja wraca z adnotacją, że adresat jest nieznany lub nie odebrano w terminie. Osoby nie figurują też w innych systemach ewidencji ludności. Tak porzucone auta po 6 miesiącach z mocy prawa przechodzą na własność gminy i są kasowane.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.