Ruszyła kompleksowa przebudowa

Na ul. Sobieskiego i Inwalidów Wojennych

Rozpoczęła się oczekiwana przez mieszkańców przebudowa ul. Inwalidów Wojennych i Sobieskiego. Z powodu rozpoczęcia przebudowy zamknięto dla ruchu ulicę Inwalidów Wojennych, na odcinku od ul. Zachodniej do ul. Sobieskiego.

 

Urząd Miejski i wykonawca inwestycji dołożą wszelkich starań, aby zminimalizować utrudnienia podczas prowadzenia prac budowlanych w tym rejonie, jednak są one nieuniknione. Zakres prac jest rozległy i wiąże się z przejściowymi trudnościami. Przewidywany termin zakończenia inwestycji - koniec 2024 roku. Liczymy na wyrozumiałość - budujemy dla mieszkańców!  – apelują władze miasta wraz z wykonawcą robót.
Urząd Miejski i wykonawca inwestycji dołożą wszelkich starań, aby zminimalizować utrudnienia podczas prowadzenia prac budowlanych w tym rejonie, jednak są one nieuniknione. Zakres prac jest rozległy i wiąże się z przejściowymi trudnościami. Przewidywany termin zakończenia inwestycji – koniec 2024 roku. Liczymy na wyrozumiałość – budujemy dla mieszkańców! – apelują władze miasta wraz z wykonawcą robót.

 

Mieszkańcy Wejherowa muszą liczyć się z utrudnieniami. Natomiast mieszkańcy bloków przy ul. Inwalidów będą mogli wjeżdżać na teren swojego osiedla od ul. Sobieskiego lub od ul. Zachodniej. W miarę postępu robót, mieszkańcy będą mogli wjechać tylko jednym z możliwych wjazdów, o czym będą informowani z odpowiednim wyprzedzeniem przez wykonawcę – firmę MTM S.A z siedzibą w Gdyni.
Dojazd do Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 będzie możliwy od ul. Sobieskiego. Służby komunalne będą mogły wjechać na osiedle przy ul. Inwalidów od ul. Zachodniej, a dojazd do Stacji Kontroli Pojazdów będzie od ul. Zachodniej.

 

Najważniejsze jest bezpieczeństwo

Inwestycja polega na wykonaniu ronda na skrzyżowaniu ulic Sobieskiego, Inwalidów Wojennych i Dzieci Syberyjskich, poszerzeniu jezdni drogi powiatowej, budowie chodników, ścieżki rowerowej, zatok autobusowych, miejsc parkingowych, zjazdów i przebudowie sieci podziemnych. Taki zakres prac wymaga – wyłącznie w niezbędnym zakresie – wycinki części drzew przy drodze. Jest to związane z zapewnieniem stref widoczności i sprawnym rozwiązaniem ruchu w tym rejonie, gdyż bezpieczeństwo mieszkańców, pieszych i kierowców jest najważniejsze. Podkreślić należy, że w tym rejonie zaplanowano nasadzenia zamienne – posadzone zostaną nowe drzewa we wszystkich miejscach zaplanowanych na etapie projektowym, jak i dodatkowo w miejscach, które będą możliwe po ukończeniu inwestycji.
Na skrzyżowaniu powstanie duże rondo, dla wszystkich typów pojazdów i w związku z tym konieczne jest poszerzenie dróg na wlotach do ronda. Konieczne jest również zapewnienie widoczności dla kierujących pojazdami jak i dla pieszych. Nowa lokalizacji zatok autobusowych podyktowana została koniecznością zastosowania rozwiązań zgodnych z obowiązującymi przepisami i w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników.
Ponadto wykonane zostaną chodniki, ścieżka rowerowa oraz przebudowa sieci podziemnych m.in. kanalizacji deszczowej. Z powyższych powodów inwestycja zaczyna się kilkadziesiąt metrów od środka ronda i konieczne są wycinki drzew – tylko w niezbędnym zakresie. Jeśli mieszkańcy mają korzystać z bezpiecznych dróg, chodników i ścieżek rowerowych, jest to koniecznością. Na wycinkę została wydana zgoda wszystkich stosownych organów administracyjnych, m.in. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.