W centrum Wejherowa jednak powstaną obiekty handlowo-usługowe

Co dalej z tzw. Galerią Srebrna?

W nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Wejherowa w dniu 30 stycznia br. uczestniczyli przedstawiciele spółki Park Wejherowo Sp. z o.o., która jest inwestorem budowy obiektów handlowo-usługowych i właścicielem terenu pomiędzy ulicami Wałową, Srebrny Potok, Św. Jana i Sienkiewicza. Przeprosili oni mieszkańców za opóźnienie w realizacji inwestycji, przedstawili nowe plany budowy, omówili trwające przygotowania i zapewnili, że są zdeterminowani, aby centrum handlowo-usługowe powstało ciągu dwóch lat 2 lat od otrzymania pozwolenia na budowę. Rada Miasta poparła działania prezydenta Wejherowa i nie zgodziła się na umorzenie kar za opóźnienie realizacji inwestycji, które prezydent Krzysztof Hildebrandt naliczył i egzekwuje od spółki oraz na przesunięcie wyznaczonego przez prezydenta terminu realizacji. Jednak głosowanie pokazało, że niektórzy radni – m.in. Prawo i Sprawiedliwość – chyba nie chcą, aby środki należne miastu z tytułu kar wpłynęły do budżetu. Chodzi nawet o 2,7 mln zł.

 

Na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Andrzej Szczygielski – prokurent Park Wejherowo Sp. z o.o., omawia sytuację spółki, która jest właścicielem terenu pomiędzy ulicami Wałową, Srebrny Potok, Św. Jana i Sienkiewicza w centrum Wejherowa i prezentuje nowe plany budowy obiektów handlowo-usługowych wraz z drogą dojazdową.
Na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Andrzej Szczygielski – prokurent Park Wejherowo Sp. z o.o., omawia sytuację spółki, która jest właścicielem terenu pomiędzy ulicami Wałową, Srebrny Potok, Św. Jana i Sienkiewicza w centrum Wejherowa i prezentuje nowe plany budowy obiektów handlowo-usługowych wraz z drogą dojazdową.

Nadzwyczajna sesja wejherowskiej Rady Miasta trwała prawie 3 godziny. Szeroko, szczegółowo i szczerze omówiono różne aspekty budowy tzw. „Galerii Srebrna. W sesji uczestniczyli zaproszenie goście: Tomasz Socha – prezes Park Wejherowo Sp. z o.o., Andrzej Szczygielski – prokurent spółki, Agnieszka Bober – radca prawny i architekt Michał Wądołowski, który projektuje dla spółki centrum handlowo-usługowe w Wejherowie.
Sesję zwołano w związku z wnioskiem Park Wejherowo Sp. z o.o. o zawarcie ugody w sprawie kar, które prezydent Wejherowa naliczył i egzekwuje od spółki za opóźnienie realizacji obiektu handlowego oraz drogi. Ponadto spółka wnioskowała o przesunięcie terminu zakończenia inwestycji wyznaczonego przez prezydenta tak, aby nie naliczać kolejnych kar za jego niedotrzymanie.
Podczas dyskusji właściciel wyraził oczekiwanie, aby w ramach ugody większość kar została umorzona przez miasto. Obecne kary wynoszą 1 869 610 zł, ale wkrótce dojdzie 869 610 zł za kolejny rok opóźnienia, a więc chodzi co najmniej o ponad 2,7 mln zł.
Przedstawiciele spółki, która jako inwestor i właściciel terenu odpowiada za tę budowę przedstawili obecne plany, z których wynika, że są zdeterminowani, aby w Wejherowie powstało centrum handlowo-usługowe. Spółka obecnie m.in. zmienia pozwolenie na budowę i komercjalizuje przestrzeń handlową.

Niektórzy radni nie chcą pieniędzy dla budżetu?

 

W centrum Wejherowa właściciel terenu w ciągu dwóch lat od uzyskania po zwolenia na budowę planuje budowę parku handlowego wraz z drogą dojazdową (obiekty handlowe, usługowe i gastronomiczne w jednej zwartej zabudowie, ale z osobnymi wejściami i wewnętrznym placem w centrum zabudowy) zamiast typowej galerii.
W centrum Wejherowa właściciel terenu w ciągu dwóch lat od uzyskania po zwolenia na budowę planuje budowę parku handlowego wraz z drogą dojazdową (obiekty handlowe, usługowe i gastronomiczne w jednej zwartej zabudowie, ale z osobnymi wejściami i wewnętrznym placem w centrum zabudowy) zamiast typowej galerii.

Czternastu radnych przyjęło uchwałę przygotowaną przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta i nie zgodziło się na ugodę i umorzenia kar oraz na przesunięcie terminu zakończenie inwestycji. Radni pozytywnie ocenili i poparli dotychczasowe działania prezydenta Krzysztofa Hildebrandta w tej sprawie.
Radni argumentowali powyższe stanowisko tym, że (cytat z załącznika do uchwały) „dochodzenie kar umownych nie może być traktowane jako utrudnianie działań inwestora, gdyż wynika to z zawartej umowy i przepisów prawa. Ponadto inwestor podpisując umowę sprzedaży nieruchomości był w pełni świadomy ciążących na nim obowiązków i konsekwencji ich niewypełnienia, jak również potencjalnego ryzyka gospodarczego. Obecnie nie jest niczym uzasadnione przesunięcie terminu albo odstąpienie od kar umownych.”
Sześciu obecnych na sesji radnych, m.in. z PIS, nie poparło powyższej uchwały. Co ciekawe, byli wśród nich radni, którzy krytykowali i atakowali prezydenta Wejherowa, a nawet donosili na niego do CBA i prokuratury w sprawie kar umownych (prezydent Krzysztof Hildebrandt nie jest o nic oskarżony i nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie).
Okazało się, że ci sami w sprawie należnych miastu kar nic nie zrobili, choć mogli podczas tej sesji. Polityczne zacietrzewienie oraz hipokryzja i obłuda wzięły górę nad dobrem miasta.

 

Jak głosowali radni?

Radni, którzy poparli stanowisko Prezydenta Wejherowa i w uchwale nie zgodzili się na zawarcie ze spółką Park Wejherowo Sp. z o.o. ugody w sprawie umorzenia kar za opóźnienie realizacji inwestycji oraz przesunięcie terminu realizacji obiektów handlowych oraz drogi:
Piotr Bochiński, Dorota Chodubska, Paweł Formela, Bartłomiej Frey, Jacek Gafka, Tomasz Groth, Henryk Jarosz, Ryszard Kandzora, Wojciech Kozłowski, Mariusz Łupina, Justyna Ostrowska, Tomir Ponka, Leszek Szczypior, Rafał Szlas.

Radni, którzy NIE poparli powyższej uchwały – być może nie chcą, aby do kasy miasta wpłynęły należne środki z tytuły kar lub zgadzają się na taką sytuację:
Marek Budnik, Marcin Drewa, Czesław Kukowski, Piotr Reszke, Teresa Skowrońska, Wojciech Wasiakowski.

1 komentarz
  1. Dwie konferencje prasowe wokół tematu tzw. Galerii Srebrna w Wejherowie - Puls Wejherowa
Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.