Miejski program „Ciepłe Mieszkanie”

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt informuje, iż ruszył priorytetowy program pn. „Ciepłe Mieszkanie” finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

Cel tego programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Miasta Wejherowa.
Program skierowany jest dla osób fizycznych, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, w tym:
• dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, w którym intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji wynosi do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 15 000 zł na jeden lokal mieszkalny,
• dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania, w którym intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji wynosi: do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 25 000 zł na jeden lokal mieszkalny,
• dla beneficjentów końcowych uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania, w którym intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji wynosi: do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 37 500 zł na jeden lokal mieszkalny
Oświadczenia od chętnych właścicieli lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Miasta Wejherowa, w celu oszacowania liczby osób zainteresowanych udziałem w programie można składać do dnia 28.02.2023 r. Nabór właściwych wniosków o dofinansowanie z Programu „Ciepłe Mieszkanie” nastąpi po otrzymaniu przez Gminę Miasta Wejherowa dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Oświadczenia należy składać w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Wejherowa, przy ul. 12 Marca 195 lub na adres e-mail: ochrona.srodowiska@um.wejherowo.pl
Szczegółowe informacje na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wejherowie: www.wejherowo.pl

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.