Pieniądze trafią do 24 organizacji

Konkurs ofert rozstrzygnięty

Rozstrzygnięty został konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2023 roku w Gminie Wejherowo. W ramach konkursu przyznano dofinansowanie łącznie 24 organizacjom na kwotę ponad 106 tysięcy złotych.

 

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych dotyczył realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Pierwsze umowy zostały już podpisane (zdjęcie obok), dzięki czemu dzieci i młodzież mogły już skorzystać z wyjazdów w trakcie tegorocznych ferii.
Stowarzyszenie Sportów Walki i Lekkiej Atletyki Shotokan w pierwszym tygodniu ferii zimowych zorganizowało obóz sportowo-wypoczynkowy, podczas którego uczestnicy doskonalili umiejętności oraz technikę karate (zdjęcie u góry).
Dofinansowany został także wyjazd dzieci do gminy Łapsze Niżne (województwo małopolskie) , zorganizowany przez Kolegium Zakonu Pijarów w Bolszewie.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.