Medal dla proboszcza parafii z Rumi

Koncert świąteczno-noworoczny

Po raz kolejny rumska świątynia pw. św. Józefa i Judy Tadusza gościła znakomitych artystów scen operowych i musicalowych oraz wykonawców związanych z powiatem wejherowskim. W trakcie koncertu Medal „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego” otrzymał proboszcz tej parafii – ks. prałat Tadeusz Gut.

 

Wyróżnienie wręczyła ks. prałatowi starosta wejherowski Gabriela Lisius wraz z wicestarostą Jackiem Thielem oraz przewodniczącym Komisji Kultury Rady Powiatu Wejherowskiego Leszkiem Winczewskim. Medal został przyznany za wieloletnią działalność zawodową, kulturalną i społeczną, która w znaczący sposób przyczynia się do promowania Powiatu Wejherowskiego w kraju i poza granicami Polski.
– Ks. prałat Tadeusz Gut od blisko 40 lat oddany jest rumskiej wspólnocie, wraz z wiernymi aktywnie wspiera misje i pomaga najbiedniejszym. Za wieloletnią pracę, głównie dla Afryki otrzymał Medal „Benemerenti in Opere Evangelizationis”, który przyznawany jest osobom i instytucjom zasłużonym dla misji. Kościół na Zagórzu jest również miejscem organizacji wielu koncertów profesjonalnych wykonawców z Polski i spoza granic kraju, m.in. koncertu świąteczno-noworocznego – powiedziała starosta wejherowski Gabriela Lisius.
Wspaniały koncert odbył się w ramach cyklu Rumskie Spotkania Muzyczne, którego Powiat Wejherowski jest partnerem. Pomysłodawcą jest pochodzący z Rumi tenor Opery Krakowskiej Marek Gerwatowski.
Uczestnicy mieli okazję wysłuchać najpiękniejszych kolęd, utworów świątecznych, a także znanych melodii musicalowych.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.