Inwestycje w 2014 roku

1. Remonty nawierzchni ulic oraz kolejne inwestycje drogowe, w tym rozbudowa ul. Lelewela,  parking przy cmentarzu na ul. Roszczynialskiego, fragment ul. Chmielewskiego, kanalizacja deszczowa w ul. Gryfa Pomorskiego (przygotowanie do budowy ulicy).
2. Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Iwaszkiewicza, program likwidacji tzw. niskiej emisji spalin (czyli likwidacji starych pieców węglowych przy finansowym wsparciu z budżetu), remonty i konserwacje zasobu mieszkaniowego miasta.
3. Kontynuacja rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa z parkiem: przebudowa ul. Zamkowej, budowa chodnika i parkingu w rejonie ulic Parkowej, Zamkowej i Św. Jacka, przebudowa ciągu pieszego prowadzącego od ul. Sobieskiego do ul. Bukowej i ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Parkową z ul. Mickiewicza, kolejny etap inwestycji w Parku Miejskim w celu dalszego podnoszenia jego atrakcyjności dla mieszkańców.
4. Przygotowania do budowy węzłów drogowych łączących północną i południową cześć Wejherowa: prace projektowe węzła „Zryw” wraz z połączeniem drogi krajowej nr 6 z ul. Sikorskiego, projekt połączenia drogowego ul. Sucharskiego z drogą krajową nr 6 poprzez „Węzeł Działki” oraz projekt budowy metropolitalnego węzła integracyjnego „Kwiatowa” oraz tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.