Rewitalizacja Śródmieścia

Łącznik między ulicą Strzelecką a Kalwaryjską gotowy

Kolejny fragment Wejherowa przeszedł metamorfozę w ramach „Rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa”. Zagospodarowano teren pomiędzy ulicą Strzelecką, a Kalwaryjską. Na realizację inwestycji władze miasta pozyskały dotację unijną. Koszt inwestycji wyniósł ponad 1,3 mln zł.

 

Prezydent Krzysztof Hildebrandt podkreśla, że projekt rewitalizacyjny obejmuje różnorodne, realizowane etapami działania infrastrukturalno-przestrzenne w śródmieściu miasta, które poprawiają mieszkańcom jakość życia.

 

Korzyści dla mieszkańców

– Dzięki rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa, zmieniamy przestrzeń niezagospodarowanych terenów w centrum miasta lub jak w tym przypadku na osiedlu mieszkaniowym – ocenił Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. – Niesie to konkretne korzyści dla mieszkańców, ponieważ powstała przestrzeń, która jest dobrze zagospodarowana. Pomimo wąskiej przestrzeni wygospodarowano kilka miejsc postojowych, jak i przestrzenie zielone z małą architekturą.
Ulice: Kalwaryjską i Strzelecką połączyła nowa ulica z chodnikami, miejscami postojowymi, placem rekreacyjnym i ogródkami deszczowymi, a także zielenią i małą architekturą. Przebudowano sieć kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej wraz z przebudową oświetlenia, teletechnicznej. Utwardzono teren przy budynkach nr 5 i 6. W pobliżu budynku przy ul. Kalwaryjskiej 1 powstał plac rekreacyjny z nowymi urządzeniami małej architektury m.in. ławki, kosze na śmieci i pojemniki na psie odchody. Posadzono drzewa i krzewy.

Powstrzymano zalewanie terenu

– Jednym z ważniejszych elementów tej inwestycji jest rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej, ponieważ ten teren jest często zalewany wodami opadowymi – wyjaśniła Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. – Wybudowane zostały ogródki deszczowe, które zawierają roślinność hydrofilową celem zwiększenia retencji wód opadowych na terenie objętym inwestycją. Nadmiar wód opadowych będzie gromadzony w podziemnym zbiorniku retencyjnym, a następnie odprowadzany do miejskiej sieci kanalizacji.

Kolejne ładne miejsce

Jak podkreślają wejherowscy radni: Leszek Szczypior, wiceprzewodniczący Rady Miasta, Justyna Ostrowska, Rafał Szlas i Ryszard Kandzora, dzięki rewitalizacji powstało kolejne ładnie zagospodarowane miejsce na terenie miasta, pierwsze w mieście ogrody deszczowe, a przede wszystkim rozwiązane będą problemy zalewania terenu.
Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe SPEC-BRUK z Robakowa.
Prace zostały sfinansowane ze środków własnych miasta Wejherowa oraz z dofinansowania projektu pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.