Poświęcono mogiłę ofiar Marszu Śmierci

Uroczystość w gminie Łęczyce

W Łęczycach 25 listopada br. odbyły się uroczystości poświęcenia odnowionej Mogiły Wojennej. Remont mogiły ofiar Marszu Śmierci oraz jej otoczenia został dofinansowany ze środków budżetu państwa – z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

W leśnym grobie na rozdrożu dróg Łęczyce – Kaczkowo spoczywają ofiary Marszu Śmierci, czyli tragicznej ewakuacji więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof. 10 marca 1945 roku w tym miejscu hitlerowscy oprawcy zamordowali sześciu bezimiennych więźniów (niektóre źródła historyczne mówią o 10 więźniach).
Na wykonanych przez Muzeum Stutthof tablicach informacyjnych czytamy m.in.: Przez Łęczyce w pierwszych dniach lutego 1945 r. przeszli więźniowie z czterech kolumn ewakuacyjnych. Skierowano ich do byłych obozów Służby Pracy Rzeszy (RAD) w Tawęcinie, Gęsi i Krępie Kaszubskiej. (…) Więźniów wyprowadzonych przed nadejściem Armii Czerwonej z obozów w Nawczu i Łówczu skierowano drogą przez Łęczyce. Tych, którzy zbiegli i próbowali ukryć się w lesie rozstrzelano. Mieszkańcy Łęczyc pochowali ich w zbiorowym grobie na skarpie około kilometra za wsią. Spoczywa w niej najprawdopodobniej sześć bezimiennych ofiar Stutthofu. Postawiony w tym miejscu nagrobek odsłonięto w 1965 r.
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz powiatowych: starosta wejherowski Gabriela Lisius i wicestarosta wejherowski Jacek Thiel, a także wójt gminy Łęczyce Piotr Wittbrodt i zastępca wójta Bożena Pruchniewska. Obecni byli radni Gminy Łęczyce oraz m.in. druhowie OSP i młodzież szkolna.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.