Radny Wasiakowski wziął 90 000 zł od miasta

Dr Puls ujawnia:

Miejski radny Wojciech Wasiakowski (Prawo i Sprawiedliwość dla Wejherowian) żyje z pieniędzy miasta. Jako radny Wojciech Wasiakowski chętnie i głośno krytykuje podwyżki podatków i opłat miejskich, ale już jako prezes klubu bokserskiego Wojciech Wasiakowski chętnie i po cichu bierze te pieniądze z kasy miasta i zarabia w klubie jako trener. W dodatku na komisach rady próbuje temu zaprzeczać, jednocześnie awanturując się, że pieniędzy dla niego jest ciągle za mało. Otrzymuje też dietę radnego. Jeśli dodamy do tego zupełny brak sukcesów Wojciecha Wasiakowskiego i jego merytoryczną ignorancję jako radnego, jawi się nam żałosna hipokryzja i zakłamanie.

 

Wejherowski Klub Bokserski „Gryf” Wejherowo, którego Wojciech Wasiakowski jest założycielem i prezesem, wziął w latach 2018-2022 z kasy miasta Wejherowa dotacje w kwocie 90 tys. zł na zadania z zakresu sportu, profilaktyki i Akcji Lato. W tym okresie Wojciech Wasiakowski był radnym miasta Wejherowa i jednocześnie jako trener wziął z kasy WKB „Gryf” Wejherowo dochód w kwocie ponad 106 tys. zł (w latach 2018-2021). Co ważne, było to główne źródło utrzymania radnego, a drugim źródłem są pieniądze z kasy miasta w postaci diety radnego. Radny Wasiakowski wziął w latach 2018-2021 diety w kwocie prawie 62 tys. zł. Wszystkie dane są dostępne w świadczeniach majątkowych radnego z dnia 28-04-2022, 03-12-2021(korekta), 25-06-2020 i 25-04-2019, które znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej miasta (bez roku 2022, gdyż oświadczenie majątkowe za obecny rok będzie dostępne w roku 2023). Wojciech Wasiakowski prowadzi jeszcze działalność gospodarczą, ale raz osiąga dochód, raz stratę, nie można też stwierdzić na podstawie oświadczeń, ile pieniędzy sobie z tej działalności wypłacił.
Jako radny Wojciech Wasiakowski nie ma żadnych sukcesów, praktycznie do niczego się nie przyczynił i w niczym nie pomógł. Wszystkie działania miasta krytykuje. Dla przykładu w głosowaniach na radzie miasta Wojciech Wasiakowski był przeciwko budowie ulic Necla-Gryfa Pomorskiego w Śmiechowie, z którego został wybrany radnym. Zresztą na Śmiechowie radny Wojciech Wasiakowski wcale nie mieszka. Głosował nawet przeciwko przyznaniu środków i próbował przeszkadzać w doprowadzeniu do budowy Węzła Zryw, ale na podpisaniu umowy z wykonawcą tej inwestycji już chętnie pozował do zdjęcia. To szczyt obłudy i zakłamania. Radny Wojciech Wasiakowski nie raz dał dowód swojej merytorycznej niewiedzy, nie znał statutu czy budżetu miasta, skłamał i zmyślał. Czy zatem jednym sukcesem radnego Wojciecha Wasiakowskiego jest te 90 tys. zł dla klubu, w którym zarabia jako trener?
Dr Puls

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.