Rozpoczyna się kluczowa inwestycja drogowa

Węzeł Śmiechowo (Zryw)

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt oraz Grzegorz Dąbrowski, dyrektor operacyjny POLIMEX Infrastruktura Sp. z o.o. podpisali umowę na budowę jednego z najważniejszych etapów Węzła Śmiechowo (Zryw). Umowę podpisano w wejherowskim ratuszu w obecności m.in. wiceministra Marcina Horały i wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha.

 

W podpisaniu umowy, obok prezydenta Krzysztofa Hildebrandta uczestniczyli jego zastępcy Beata Rutkiewicz i Arkadiusz Kraszkiewicz, sekretarz miasta Bogusław Suwara oraz wejherowscy radni m.in.: Jacek Gafka, Leszek Szczypior, Piotr Bochiński, Henryk Jarosz i Tomir Ponka. Wyrazy uznania należą się zespołowi pracowników Urzędu Miejskiego w Wejherowie za zaangażowane i wysiłek włożony w przygotowywanie tej trudnej inwestycji do realizacji.
W podpisaniu umowy, obok prezydenta Krzysztofa Hildebrandta uczestniczyli jego zastępcy Beata Rutkiewicz i Arkadiusz Kraszkiewicz, sekretarz miasta Bogusław Suwara oraz wejherowscy radni m.in.: Jacek Gafka, Leszek Szczypior, Piotr Bochiński, Henryk Jarosz i Tomir Ponka. Wyrazy uznania należą się zespołowi pracowników Urzędu Miejskiego w Wejherowie za zaangażowane i wysiłek włożony w przygotowywanie tej trudnej inwestycji do realizacji.

Ponieważ nasze miasto jest przecięte drogą krajową nr 6 i linią kolejową, co powoduje bardzo duże utrudnienia w funkcjonowaniu mieszkańców, biznesu i gospodarki, budowa Węzła Śmiechowo (Zryw) jest niezwykle ważną inwestycją.
– Dzisiaj podpisujemy umowę na realizację tej ważnej inwestycji. Dotrzymujemy słowa – budowa się rozpoczyna. Konsekwentnie, etapami realizujemy budowę Węzła Zryw, który obecnie wkracza w najważniejszą fazę i doprowadzimy to zadanie do końca – podkreśla prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. – Ze względu na ogromne koszty związane z budową, miasto nie byłoby w stanie takiej inwestycji zrealizować samodzielnie. Dzięki zrozumieniu i przychylności miastu osób, takich jak wiceminister Marcin Horała i Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, ta inwestycja jest realna. Budowa tego bezkolizyjnego węzła rozwiąże problemy komunikacyjne we wschodniej części Wejherowa, ponieważ połączymy północną i południową część Wejherowa, ale będzie to także połączenie z powstającą Trasą Kaszubską.
Jak wyjaśnia zastępca prezydenta Beata Rutkiewicz, w ramach inwestycji powstanie bezkolizyjne skrzyżowanie z wiaduktem (tunelem) pod drogą krajową nr 6, oddzielny pas jezdni w kierunku Gdyni (wzdłuż drogi krajowej 6) oraz rondo między krajową „szóstką” a torami kolejowymi z drogami dojazdowymi w kierunku Gdyni. Natomiast zgodnie z porozumieniem z lipca 2017 roku, zawartym między PKP PLK S.A. i miastem Wejherowo oraz Powiatem Wejherowskim i Województwem Pomorskim, budową tunelu pod torami zajmą się i sfinansują go PKP Polskie Linie Kolejowe. Obecnie zaawansowane są prace projektowe.
– Cieszę się, że dzięki zaangażowaniu i pracy władz samorządowych, miasto otrzymuje środki z rządowego programu na ważne dla mieszkańców inwestycje, którzy będą mogli sprawniej i bezpieczniej się poruszać – mówi wiceminister Marcin Horała. – Jestem przekonany, że dzisiejsza umowa, w pewnym sensie finał starań, nie będzie końcem i będą kolejne dotacje i kolejne dobre informacje.
– Węzeł Zryw jest realizowany etapami, ta część, na którą dzisiaj podpisywana jest umowa, jest jednym z ważniejszych etapów – mówi wojewoda pomorski Dariusz Drelich. – Prace prowadzone będą po północnej i południowej oraz wschodniej i zachodniej części miasta.
W inwestycji partycypować będzie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni, które wybuduje i przebuduje sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowe w kwocie 633 tys. zł. Także spółka Chopin Telewizja Kablowa wykonana roboty budowlane obejmujące budowę i przebudowę sieci telekomunikacyjnej, należącej do Chopin TK.

 

Inwestycja będzie kosztowała ponad 51,5 mln zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do 2025 roku to 18,7 mln zł. Termin wykonania to połowa 2025 r. a wykonawcą będzie konsorcjum firm: POLIMEX Infrastruktura Sp. z o.o. i POLIMEX MOSTOSTAL S.A.

 

Akcja społeczna ZRYW NA ŚMIECHOWIE
Przypomnijmy, że od początku 2021 roku prowadzono akcję społeczną ZRYW NA ŚMIECHOWIE, której celem było pozyskanie finansowego wsparcie ze strony rządu na budowę bezkolizyjnego Węzła Zryw z tunelem w Śmiechowie. Powstała petycja skierowana do GDDKiA oraz rządu i pomorskich parlamentarzystów, którą 13 kwietnia 2021 roku w imieniu mieszkańców złożyli miejscy radni Mariusz Łupina, Jacek Gafka, Wojciech Kozłowski i Tomir Ponka. Pomimo pandemii, która bardzo utrudniała zbieranie podpisów, apel podpisało co najmniej 1366 mieszkańców. Organizatorzy akcji bardzo dziękują wszystkim mieszkańcom za poparcie petycji, która była potrzebna i – jak się okazuje – skuteczna.
Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.