Życzenia i podziękowania

Dzień Pracownika Socjalnego

W Domu Pomocy Społecznej w Strzebielinku odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Pracownika Socjalnego. Spotkanie było okazją do złożenia życzeń i podziękowań za ciężką pracę, wielkie serce i gotowość niesienia pomocy ludziom potrzebującym na terenie powiatu wejherowskiego.

 

Dzień Pracownika Socjalnego jest formą wyróżnienia pracowników służb społecznych, dostrzeżenia roli i znaczenia ich pracy. Na terenie powiatu wejherowskiego pomoc udzielana jest dzieciom, osobom starszym, niepełnosprawnym oraz rodzinom. Realizowana jest m.in. poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, które jest organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej dla 500 dzieci, domy pomocy społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej czy Środowiskowy Dom Samopomocy.
– Dziękuję wszystkim Pracownikom służb społecznych za codzienny wysiłek, pomoc oraz zaangażowanie w służbę drugiemu człowiekowi. Wasze działania dla wielu osób stanowią niezbędne wsparcie pozwalające przetrwać niejeden trud ludzkiego życia – powiedziała Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.
Podczas spotkania wręczono gratulacje i podziękowania oraz „Drzewka Wdzięczności”. Wyróżnienie otrzymało Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przystanek” oraz Fundacja Zdrowia „Esco”.
– Nagroda przyznawana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ma na celu uhonorowanie instytucji, organizacji oraz osób fizycznych najbardziej zaangażowanych w działania na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych, dziecka i rodziny oraz promocji i rozwoju rodzicielstwa zastępczego na terenie powiatu wejherowskiego – powiedział Wicestarosta Jacek Thiel.
Dzień Pracownika Socjalnego to polskie święto obchodzone 21 listopada na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej z 1990 r.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.