Powstaje plan mobilności miejskiej

Ważne uwagi mieszkańców

Szybszy dojazd do stacji SKM i PKM, więcej połączeń autobusowych i węzłów przesiadkowych, lepsza koordynacja transportu zbiorowego, międzygminne trasy rowerowe – to rozwiązania, na które w metropolii czekamy od lat. Dzięki Planowi Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, który powstaje na zlecenie OMGGS, samorządy będą mogły ubiegać się o środki europejskie na usprawnienie transportu. Władze Wejherowa zapraszają mieszkańców do zgłaszania propozycji do tego dokumentu.

 

Do sporządzenia dokumentu przystąpiły wszystkie gminy i powiaty Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS). Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, inaczej SUMP (z ang. Sustainable Urban Mobility Plan) ma zwiększyć swobodę przemieszczania się mieszkańców metropolii.
Pociąg i autobus zamiast samochodu
– Wdrożenie planu ma sprawić, że dojazd pociągami i autobusami będzie sprawniejszy, szybszy i wygodniejszy – mówi Michał Glaser, prezes Zarządu OMGGS. – Krótsze czasy podróży, dzięki poprawie transportu zbiorowego, niosą oszczędności zarówno dla gmin, jak i mieszkańców. Zwiększenie liczby pasażerów transportu publicznego oznacza mniej aut na drogach.
Głównym celem w zrównoważonej mobilności jest zapewnienie możliwości wyboru środka transportu przy jednoczesnej redukcji emisji zanieczyszczeń. SUMP postrzega kolej, autobusy, tramwaje, samochody, pieszych i rowerzystów jako elementy jednego systemu, które powinny być spójne i wzajemnie się uzupełniać.
SUMP warunkiem ubiegania się o unijne dotacje
Plan zrównoważonej mobilności dla metropolii jest ambitnym przedsięwzięciem, realizowanym wspólnie przez 51 gmin i miast oraz 8 powiatów zrzeszonych w OMGGS. Wykonanie SUMP jest wymagane dla uzyskania środków UE na inwestycje transportowe w nowej perspektywie finansowej (2021-2027).
– Dla gmin metropolii oznacza to możliwość pozyskania środków na realizację własnych zadań związanych z tworzeniem spójnego systemu transportu zbiorowego – mówi Maciej Jendryczka, koordynator ds. transportu i mobilności OMGGS. – W praktyce są to środki na budowę i rozbudowę węzłów przesiadkowych, parkingów buforowych, nowych tras rowerowych, modernizację taboru i rozbudowę systemów informacji pasażerskiej. Rozwiązanie obecnych problemów, takich jak brak wspólnego biletu, słaba koordynacja transportu zbiorowego czy też potrzeba budowy kolejnych węzłów integracyjnych wymaga czasu. Przygotowywany dokument określi plan przedsięwzięć do 2040 roku.
Czekają na uwagi mieszkańców
Na obecnym etapie prac Urząd Miejski w Wejherowie zaprasza mieszkańców, do zgłaszania propozycji i wniosków do planu. Wnioski można zgłaszać pocztą elektroniczną:
maciej.jendryczka@metropoliagdansk.pl do 12 grudnia.
Więcej informacji można znaleźć na stronie miasta Wejherowa: www.wejherowo.pl
Podstawowe informacje o Planie Zrównoważonej Mobilności dostępne są na stronie:
https://www.metropoliagdansk.pl/co-robimy/transport-i-mobilnosc/plan-zrownowazonej-mobilnosci/

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.