Drożyzna i kryzys w Polsce powodem kryzysowego budżetu Wejherowa na rok 2023

Trwają prace nad projektem budżetu miasta na rok 2023, który będzie odzwierciedleniem sytuacji w kraju. Większość Polaków doświadcza negatywnych skutków obecnej drożyzny i kryzysu, ale w przypadku samorządów sytuacja jest gorsza, gdyż są one bardziej zależne od działań rządu. Wysokie podwyżki cen powodujące wzrost kosztów, mniejsze środki przekazywane przez Ministerstwo Finansów i zmiany przepisów skutkujące zmniejszeniem dochodów miasta oraz bardzo duże dopłaty do oświaty z budżetu miasta będą przyczyną kryzysowego budżetu Wejherowa w 2023 roku. Ostatnie lata były budżetowo trudne, ale tak źle jak obecnie nigdy jeszcze nie było, bo drożyzna i kryzys są w Polsce największe od 25 lat. Projekt budżetu Wejherowa na rok 2023 zostanie złożony do Rady Miasta zgodnie z przepisami do dnia 15 listopada br.

 

– Za 45 mln zł, które średnio rocznie straciliśmy w ostatnich latach w wyniku czynników zewnętrznych, a nie naszych działań, można by naprawdę dużo więcej zrobić dla wejherowian. Źródłem wielkich problemów budżetowych polskich samorządów roku bieżącym i przede wszystkim w 2023, w tym miasta Wejherowa, są w skrócie – szybko rosnące koszty i znacząco zmniejszające się dochody. Z jednej strony za sprawą rosnących ceny rosną koszty, a z drugiej strony spadają dochody, gdyż otrzymujemy coraz mniej pieniędzy z Ministerstwa Finansów oraz nastąpiły zmiany przepisów podatkowych. Ponadto musimy dopłacać z budżetu miasta ogromne środki do oświaty, która jest przecież zadaniem rząd i powinna być finansowana z budżetu państwa. Tym samym będziemy mieli dużo mniej pieniędzy na różne zadania realizowane dla mieszkańców Wejherowa i będziemy zmuszeni je ograniczać w roku 2023. Sytuację w inwestycjach ratowaliśmy zdobytymi dotacjami unijnymi i rządowymi stanowiącymi 30 procent wartości inwestycji w latach 2019-2022, ale wprost dramatyczna jest sytuacja w zakresie wydatków bieżących, nie inwestycyjnych, czyli związanych z bieżącym utrzymaniem miasta – dodaje Anna Lewandowska, skarbnik miasta.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.