Sesja Rady Powiatu

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Wejherowskiego przyjęli m.in. uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wejherowskiego na 2022 r., zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2034 oraz w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r.

 

– Zmiany w budżecie związane są z pracą placówek oświatowych. W odpowiedzi na nasz wniosek dotyczący zwiększenia zadań edukacyjnych otrzymaliśmy 490 tys. zł z rezerwy subwencji ogólnej. Środki zostaną przeznaczone na uzupełnienie wynagrodzeń dla nauczycieli, zakup mebli, ławek oraz szafek uczniowskich, czyli na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych w związku z dużą liczbą uczniów przyjętych do powiatowych szkół od 1 września br. – powiedziała Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.
W trakcie obrad przyjęto także uchwałę dotyczącą zawarcia porozumienia z Powiatem Lęborskim na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego, utworzenia związku powiatowo-gminnego pod nazwą „Wejherowski Związek Powiatowo-Gminny” oraz nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie – Maurycego Mochnackiego – publicysty, krytyka literackiego, teoretyka polskiego romantyzmu, muzyka oraz uczestnika Powstania Listopadowego.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.