Stypendia Starosty dla najzdolniejszych uczniów i studentów

Po raz dwudziesty trzeci wręczono stypendia Starosty Wejherowskiego najzdolniejszym uczniom i studentom z terenu powiatu wejherowskiego. Są wśród nich zwycięzcy konkursów szkolnych, finaliści wojewódzkich i ogólnopolskich olimpiad oraz uczniowie wyróżniający się osiągnięciami naukowymi czy artystycznymi. Łączna kwota przyznanych nagród wyniosła 95 000 zł.

 

Powiatowy program stypendialny uchwalony przez Radę Powiatu Wejherowskiego w 2000 r. ma promować uczniów wybitnie uzdolnionych i motywować do zdobywania wiedzy wykraczającej poza program nauczania. Dodatkowym kryterium jest również działalność naukowa, szkolna, artystyczna lub sportowa kandydata, przyczyniająca się do rozwoju i promocji powiatu.
W tegorocznej kwalifikacji do Starostwa Powiatowego wpłynęły 154 wnioski uczniów oraz 56 wniosków studentów o przyznanie stypendium. Na podstawie rekomendacji Powiatowej Komisji Stypendialnej, zadecydowano o przyznaniu stypendium 69 uczniom oraz 32 studentom.
– Bardzo się cieszę, że mamy tak uzdolnioną młodzież, która odnosi sukcesy edukacyjne, rozwija swoje zainteresowania i osiąga wysokie wyniki w nauce. Zdobyta wiedza pozwoli Wam w wyborze dalszej drogi kształcenia i przyszłego zawodu – mówiła Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.
Od 2010 r. Stypendium Starosty Wejherowskiego realizowane jest w nowej formule, dostosowanej do obecnie obowiązujących przepisów prawnych.
I tak stypendium Starosty Wejherowskiego dla studentów przyznane może być w ramach pomocy materialnej studentom szkół wyższych publicznych i niepublicznych, którzy na stałe zamieszkują na terenie powiatu wejherowskiego. Natomiast stypendium Starosty Wejherowskiego dla uczniów przyznawane jest w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uczniów, realizujących obowiązek nauki w szkołach ponadgimnazjalnych i na stałe zamieszkujących na terenie powiatu wejherowskiego.
W okresie minionych 23 lat przyznano łącznie 1145 stypendiów uczniom i 532 stypendia studentom, o łącznej wartości 1 228 200 zł.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.