Droga ciepła

Twój rachunek za ciepło – za co płacisz?

Opłaty za ciepło wyliczane są w oparciu o taryfy zatwierdzone decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i ściśle ustalone w umowie z odbiorcą (odbiorcy indywidualni, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie i in.). Zarządca nieruchomości, rozlicza koszty między mieszkańców.

 

Wysokość opłaty jest wyliczana na podstawie wielu składowych. Ciepło, przesyłane do odbiorców OPEC pochodzi z własnej produkcji (Wejherowo) oraz PG (Gdynia, Rumia, Kosakowo)

Na cenę za ciepło mają wpływ:
• koszty zakupu paliwa (węgla lub gazu) lub zakup ciepła od PGE Energia Ciepła oraz praw do emisji CO2 ( wynika z przepisów prawa)
• koszty wytworzenia ciepła w ciepłowni lub elektrociepłowni,
• opłaty przesyłowe – dystrybucja TO:
o koszty modernizacji sieci,
o koszty rozbudowy sieci ciepłowniczej,
o koszty napraw konserwacji.
o koszty usuwana awarii – remonty
o koszty administracyjno–biurowe, w tym koszty obsługi klienta.

 

Cenę końcową weryfikuje i zatwierdza Urząd Regulacji Energetyki.

Nakłada on taryfy, które zawierają ceny za:
• Ciepło: cena za moc zamówioną (MW) oraz cena za jednostkę energii cieplnej (GJ)
• Przesył ciepła: cena za moc zamówioną (MW) oraz cena za jednostkę energii cieplnej (GJ)
• Nośnik ciepła tj. wodę.

Proces taryfikowania określają ściśle przepisy ustaw i rozporządzeń,
według których są one zatwierdzane.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.