Racjonalny plan finansowy

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt:

– Budżet na 2014 rok można nazwać racjonalnym, zabezpieczającym funkcjonowanie miasta we wszystkich dziedzinach.  
Wciąż zmagamy się, jak chyba cała Polska, z kryzysem, który ma  negatywny wpływ na stan budżetu miasta. Nie pomaga nam też rząd. Pomimo tego w Wejherowie stawiamy na rozwój miasta, który przyniesie korzyści dla mieszkańców.
Brak środków jest szczególnie dotkliwy w oświacie, której utrzymanie jest w znacznej mierze obowiązkiem rządu. Tymczasem subwencja oświatowa, według wstępnych szacunków, jest bardzo zaniżona w stosunku do zadań, które zostały nałożone na samorząd.
Aby utrzymać odpowiednie standardy wejherowskiej oświaty, będziemy musieli dołożyć na ten cel z miejskich pieniędzy aż 19 mln złotych (przy budżecie na oświatę 51,5 mln)!  Pomimo tego, zgodnie ze strategią rozwoju naszej oświaty, budujemy przy wejherowskich szkołach nowoczesne i bezpieczne place zabaw. Takie strefy powstały już przy trzech wejherowskich placówkach – nr 5, 8 i 9. W przyszłym roku place wybudowane zostaną przy SP nr 6 i 11.
W roku 2014 wydatki na oświatę  i wychowanie mają stanowić 35 procent zaplanowanego budżetu.
W przyszłym roku kontynuować będziemy szeroko zakrojony plan robót na wejherowskich drogach, a także rewitalizację śródmieścia miasta i parku.
Przeznaczyliśmy ponad pół miliona złotych na dotacje dla organizacji pozarządowych, które działają na rzecz mieszkańców Wejherowa, przede wszystkim w sporcie.
W Wejherowie podjęliśmy trud powstania nowoczesnego Wejherowskiego Centrum Kultury – Filharmonii Kaszubskiej, która ma za zadanie organizowanie wydarzeń kulturalnych dla wejherowian oraz prowadzenie szeregu zajęć, głównie dla dzieci i młodzieży – wszystko na wysokim poziomie.
Nowy obiekt WCK wpisuje się w wizję rozwoju Wejherowa – miasta otwartego, atrakcyjnego, oferującego mieszkańcom szeroką ofertę kulturalną i rozrywkową.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.