Na mikrobusy, windę i remont

Blisko 600 tys. zł na wsparcie osób niepełnosprawnych

W Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbyło się podpisanie umów na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupu m.in. mikrobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, windy oraz remont budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej.

 

Fot. Starostwo w Wejherowie
Fot. Starostwo w Wejherowie

Pieniądze pozyskane przez Powiat Wejherowski z „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w wysokości blisko 600 tys. zł trafiły do siedmiu placówek, w tym czterech powiatowych. Stosowne umowy z przedstawicielami instytucji podpisali starosta wejherowski Gabriela Lisius oraz wicestarosta Jacek Thiel.
– To kolejne projekty mające na celu pełne uczestnictwo w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami. Dzięki pozyskanym środkom zlikwidowane zostaną m.in. bariery transportowe i architektoniczne, poprzez zakup specjalnych pojazdów, montaż dźwigu osobowego czy platformy schodowej. W ten sposób systematycznie poprawia się dostępność osób z zaburzeniami ruchu i problemami w poruszaniu się w placówkach edukacyjnych, domach pomocy społecznej czy urzędach na terenie powiatu – wyjaśnia starosta wejherowski Gabriela Lisius.
Celem programu „Wyrównywanie Różnic Między Regionami” jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie, poprzez m.in. likwidację barier architektonicznych i transportowych.

 

Jednostki, które otrzymały dofinansowanie z „Programu wyrównywania różnic między regionami III”:

• Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie na projekt pn. „Przebudowa budynku Internatu Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie z montażem dźwigu osobowego” – 132 660,15 zł.
• Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie przy ul. Przebendowskiego 1 na projekt pn. „Zakup samochodu osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich” – 120 000 zł.
• Dom Pomocy Społecznej w Strzebielinku na projekt pn. „Zakup samochodu osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich” – 120 000 zł.
•Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi na projekt pn. Dostawa i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych dla budynku PZS nr 2 w Rumi” – 18 210,15 zł.
• Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Wejherowie na projekt pn. „Zakup samochodu typu mikrobus z możliwością przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 2-3 osoby na wózkach inwalidzkich na potrzeby Domu Pomocy Społecznej, ul. Św. Jacka 14 w Wejherowie – 120 000 zł.
• Caritas Archidiecezji Gdańskiej na projekt pn. „Modernizacja infrastruktury Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rumi” – 76 949, 07 zł.
• Gmina Miasta Wejherowo na projekt pn. „Równe zasady” na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy w Wejherowie – 3 804,50 zł.
Łączna kwota dofinansowania wyniosła 591 623, 77 zł.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.