I LO w Wejherowie ma już 165 lat

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego, które wchodzi w skład Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie, obchodziło jubileusz 165-lecia istnienia. Wydarzenie było okazją do przypomnienia bogatej historii szkoły, złożenia życzeń i gratulacji, a przede wszystkim przekazania podziękowań wszystkim tym, którzy tworzyli, rozwijali i wspierali szkołę na przestrzeni tych lat.

 

Gala Jubileuszowa, odbywająca się w Święto Edukacji Narodowej, była okazją do uhonorowania osób zasłużonych dla oświaty Medalami Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodami Starosty Wejherowskiego oraz Dyrektora Szkoły.
– Z okazji obchodów Powiatowego Dnia Komisji Edukacji Narodowej składam wszystkim Państwu – nauczycielom, pedagogom, psychologom, wychowawcom, instruktorom, doradcom edukacyjno-zawodowym oraz pracownikom administracji i obsługi wyrazy uznania i najserdeczniejsze podziękowania za codzienny wysiłek i zaangażowanie wkładane w wykonywanie odpowiedzialnej pracy związanej z edukacją i wychowaniem młodego pokolenia – powiedziała podczas Gali Jubileuszowej Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.
Podczas święta oficjalnie oddano do użytku nowe skrzydło szkoły z nadbudowaną kondygnacją, w którym znalazły się m.in. nowoczesne pracownie – matematyczna, biologiczna, fizyczna, informatyczna, językowa, laboratorium chemiczne, a także winda. Placówka zyskała także nową elewację. Koszt inwestycji wyniósł ponad 9 mln zł, z czego 3 mln zł pozyskano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 90 tys. zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dźwig osobowy.
– 14 października 2022 r. zapisuje się na trwałe w annałach Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie faktem uroczystego otwarcia zmodernizowanego i rozbudowanego budynku, który zyskuje nowoczesne na miarę XXI w. oblicze. Jestem pewna, że nowe w pełni wyposażone gabinety przedmiotowe oraz zmodernizowana, przyjazna i atrakcyjna przestrzeń Liceum „Sobieskiego” przyczyni się do osiągania kolejnych sukcesów edukacyjnych i wychowawczych. Inwestycja ta wpisuje się w ciąg zadań remontowo-inwestycyjnych realizowanych przez Powiat Wejherowski w placówkach edukacyjnych, których celem jest stała troska Zarządu Powiatu Wejherowskiego o rozwój bazy dydaktycznej, zapewnienie jak najlepszych warunków nauki i pracy oraz wysoki poziom edukacji – powiedziała podczas uroczystości Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.
I Liceum Ogólnokształcące w Wejherowie to najstarsza placówka edukacyjna na terenie powiatu, która na trwałe wpisała się w historię miasta Wejherowa. Szkoła może poszczycić się bogatym dorobkiem, licznymi osiągnięciami dydaktyczno-wychowawczymi oraz wieloma wybitnymi absolwentami. I LO ukończyli m.in. ks. Edmund Roszczynialski, prof. Gerard Labuda – wybitny historyk, Franciszek Grucza – pisarz i działacz kaszubski, dr Antoni Liedtke – historyk sztuki, dr Alojzy Jagalski – chirurg i długoletni dyrektor wejherowskiego szpitala oraz Maciej Miecznikowski – artysta muzyk.
– Nowe wyzwania organizacyjne spowodowane reformą ustroju szkolnego, wybuch pandemii w 2020 r. i wielomiesięczne nauczania zdalne zmobilizowały całą społeczność szkolną i nie zatrzymały rozwoju Liceum. Od lat utrzymujemy najwyższą jakość edukacji i wychowania. Od 2019 r. w szkole funkcjonują oddziały dwujęzyczne z językiem angielskim. Dzięki Akredytacji Erasmus+ otrzymanej w 2020 r. i projektom europejskim z udziałem uczniów i nauczycieli, z powodzeniem kontynuujemy współpracę międzynarodową na szeroką skalę. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat znacząco wzrosła liczba kandydatów wybierających „Sobieskiego”. Nasi uczniowie odnoszą także liczne sukcesy w konkursach na arenie krajowej i międzynarodowej – mówiła dyrektor PZS nr 1 w Wejherowie Katarzyna Bojke.

 

Placówka została założona 15 października 1857 r. jako czteroklasowe gimnazjum i na początku mieściła się w opustoszałych budynkach poklasztornych. W 1861 r. przekształcono ją w pełne gimnazjum klasyczne z nauką języka łacińskiego, greckiego i hebrajskiego. 24 września 1866 r. szkoła przeniosła się do nowo wybudowanej siedziby na rogu ulic Sobieskiego i Sienkiewicza (obecna Szkoła nr 4). Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę Liceum pełniło funkcję kuźni kadry inteligencji dla odradzającego się Państwa Polskiego. 1 września 1920 r. pierwszym dyrektorem Polakiem został Andrzej Wyka. W 1922 r. placówce nadano nazwę Państwowego Gimnazjum i Liceum im Króla Jana III Sobieskiego. W 1953 r. siedzibę szkoły przeniesiono do nowego budynku przy ulicy Śmiechowskiej 20 (obecna Szkoła Podstawowa nr 6). W obecnym miejscu, w budynku przy ulicy Bukowej 1, Liceum mieści się od 7 listopada 1965 r.
Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.