Ponad pięć kilometrów nowej infrastruktury

Odbiór dróg powiatowych w gminie Linia

Zakończyły się przebudowy i remonty na drogach powiatowych realizowane na terenie gminy Linia, dzięki którym zwiększy się bezpieczeństwo kierowców i pieszych. W ramach inwestycji wyremontowano ponad 5 kilometrów dróg na odcinku Linia – Zakrzewo i Linia – Niepoczołowice.

 

Powiat Wejherowski oficjalnie oddał kolejne w tym roku zadania związane z infrastrukturą drogową.
– Łączny koszt zadań drogowych zakończonych w gminie Linia wyniósł 7,2 mln zł. Środki na ten cel pochodzą z budżetu Powiatu Wejherowskiego i gminy Linia. Dzięki przeprowadzonym pracom remontowym zwiększy się bezpieczeństwo uczestników na drogach powiatowych – mówi starosta wejherowski Gabriela Lisius.
Zakres realizowanych robót na odcinku Linia – Zakrzewo i Linia – Niepoczołowice obejmował m.in. roboty rozbiórkowe, frezowanie istniejącej nawierzchni, wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej, uzupełnienie poboczy kruszywem, wykonanie zjazdów oraz oznakowania pionowego i poziomego.
– W ramach zadań wyremontowano łącznie 5,4 km dróg powiatowych w miejscowościach Linia, Zakrzewo i Niepoczołowice. Ponadto wybudowaliśmy chodniki o łącznej długości ponad 1,6 km wraz z odwodnieniem – mówi wicestarosta Jacek Thiel. – Każdego roku systematycznie przy współpracy z gminami przeprowadzamy remonty na drogach powiatowych, co przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg, zarówno kierowców jak i pieszych.
Nowe inwestycje znacząco wpłyną na poprawę bezpieczeństwa i komfortu jazdy mieszkańców okolicznych miejscowości oraz użytkowników korzystających z tych dróg.
W wydarzeniu wzięli udział m.in. starosta wejherowski Gabriela Lisius, wicestarosta Jacek Thiel, członek Zarządu Powiatu Kazimierz Bistroń, wójt Gminy Linia Bogusława Engelbrecht oraz gminni radni.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.