Konsultacje społeczne

Gminny Program Rewitalizacji

Gmina Miasta Wejherowa przystąpiło do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. Od 25 października do 24 listopada br. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miasta Wejherowa w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasta Wejherowa. To pierwszy krok do powstania tego ważnego dokumentu w celu kontynuowania procesu rewitalizacji miasta Wejherowa po roku 2022.

 

Projekt Uchwały Rady Miasta Wejherowa w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasta Wejherowa wraz z ogłoszeniem o konsultacjach zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Wejherowa:
https://bip.wejherowo.pl/
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wejherowie:
www.wejherowo.pl
Gminny Program Rewitalizacji (GPR) jest podstawowym dokumentem, umożliwiającym prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze przy współudziale lokalnej społeczności. Fundamentem Gminnego Programu Rewitalizacji jest szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji, która ukazuje występujące na nim negatywne zjawiska społeczne, gospodarcze i przestrzenno-funkcjonalne.
Konsultacje projektu Uchwały Rady Miasta Wejherowa w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji mają na celu zapewnienie udziału mieszkańców w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji oraz wymianę wiedzy, informacji, poznanie uwag i opinii dotyczących propozycji granic i sposobu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Wejherowie.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.