Na realizację 7 projektów

Środki z PFRON dla powiatu

Blisko 600 tys. zł trafiło do Powiatu Wejherowskiego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację siedmiu projektów, m.in. zakup mikrobusów, przebudowę budynku internatu czy remont Warsztatów Terapii Zajęciowej. Środki pochodzą z „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

 

Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.
– Dzięki tym środkom możliwa będzie realizacja aż siedmiu projektów, w tym czterech w powiatowych jednostkach, mających na celu poprawę jakości życia oraz obsługi osób niepełnosprawnych – podkreśla Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.
Pieniądze przeznaczone zostaną na zakup dwóch mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie i Strzebielinku, montaż platformy schodowej w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Rumi oraz przebudowę budynku internatu i montaż dźwigu osobowego w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie. Dofinansowanie z PFRON na realizację tych projektów wyniosło 390 tys. zł.
Ponadto Powiat Wejherowski będzie realizatorem trzech innych projektów w wysokości 205 tys. zł. Chodzi o zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego Paulo w Wejherowie.
Dofinansowanie otrzymało również zadanie, dzięki któremu przeprowadzony zostanie remont Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rumi.
Środki z PFRON pozwolą także wesprzeć m.in. zakup i montaż systemów wspomagających słyszenie, co przyczyni się do zwiększenia komfortu obsługi osób słabosłyszących w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.